Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

4,5 millioner til barnehageprosjektering

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.06.2020 10:47:59
Østmojordet barnehage

​Forprosjekteringen av ny barnehage på Østmojordet skal blant annet avklare tomteerverv, vegløsning, midlertidige tiltak i byggeperioden og besparelsene ved å slå sammen to barnehager til en.

​Mot FrPs stemme har Trysil kommunestyre bevilget 4,5 millioner kroner til prosjektering av ny sentrumsbarnehage på Østmojordet.

Sp, Ap, H og SV la fram et fellesforslag i kommunestyremøtet 23. juni, og dermed var et solid flertall for sikret (22 mot 1). Målet er at barnehagen skal stå ferdig høsten 2023.

Vedtaket

Slik lyder vedtaket:

 1. Trysil kommunestyre bevilger 4,5 millioner til prosjektering av ny sentrumsbarnehage på Østmojordet. Finansieringen tas fra ubundne investeringsmidler. 
 2. Forprosjekteringen skal i tillegg til de sidene rådmannen skisserer i saken, grundigere avklare: 
  • Tomteervervet på Østmojordet 
  • Kostnader og tiltak av midlertidig karakter som må på plass på Nysted og Østmojordet i byggeperioden 
  • Vegløsning sett i sammenheng med sentrumsplanen 
  • Synliggjøring av økonomiske konsekvenser ved å slå sammen to kommunale barnehager til en barnehage 
  • Kostnadsbesparelsen/inntjeningen ved salg av tomta/bygningsmassen på Nysted 
 3. Nødvendig beslutningsunderlag for å vedta endelig investering legges fram for kommunestyret i sammenheng med behandling av budsjett 2021 og økonomiplanen 2022-2024. Målet er at barnehagen står klar i august 2023. 
 4. Kommunestyret viser til byggekostnader ved nye Jordet barnehage og andre nybygde barnehager i nærliggende kommuner og forventer på bakgrunn av dette en lavere kostnadsramme i prosjektet en hittil forespeilet.
 5. Tilleggsforslag fra H vedtatt med 12 (H, Ap og FrP) mot 11 stemmer (Sp og SV):
  Vi ser en forsiktig vekst i folketallet i Trysil. Samtidig er det en tendens til økt etterspørsel etter barnehageplasser i sentrum. Den planlagte nye, kommunale sentrumsbarnehagen har ikke kapasitetsøkning som mål, men er en sammenslåing og fornying av to eksisterende kommunale barnehager i Innbygda. Nylige klagesaker på tildeling av barnehageplasser indikerer allerede nå at behovet overstiger eksisterende kapasitet i sentrum.
  Trysil kommunestyre ber derfor rådmannen om å utrede og fremskaffe kunnskapsgrunnlag for nåværende og fremtidige behov og ønsker om barnehageplass i sentrum. Dette med tanke på saksutredningens premiss om samarbeide med private aktører for behov utover den planlagte kommunale barnehagekapasiteten i sentrum.
  Utredningen fremlegges til behandlingen av budsjett 2021.

Nedstemt

FrPs forslag som bare fikk en stemme lød slik:

Det bygges ikke ny stor barnehage i Trysil sentrum.
Trysil kommune kontakter private tilbydere for å undersøke tilgjengelige plasser.
De to barnehagene på Østmojordet og Nysted beholdes og drives som tidligere inntil videre.

Debatten

At barnehage er viktig, viser talerlista fra kommunestyret:

Ungdomsrådets Maja Øvergård, varaordfører Stine Akre (SV), Bjørn Erik Støa (Sp), Anders Nyhuus (H), Per Johnny Talaasen (FrP), ordfører Erik Sletten (Sp), Even Eriksen (Ap), Turid Backe-Viken (Ap), Ole André Storsnes (Sp), Hans Gunnar Solvang (Sp) og Per Gunnar Stensvaag (Sp).

Hør debatten før pause på kommune-TV her, og etter pause her.

 

Sist oppdatert: 25.06.2020 13:43:35