Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Innbyggerforslag

Har du et forslag du vil at kommunestyret skal behandle? Da kan du benytte deg av retten til å fremme innbyggerforslag. minsak.jpg

Retten er hjemlet i kommuneloven § 39 a og lyder slik:

"1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har
a)samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
b)samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.
Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler."

Nærmere regler for hvordan du fremmer et slikt forslag, finner du i veilederen til høyre.

Benytt deg gjerne av nettportalen minsak.no når du fremmer forslag. Der kan du også samle underskrifter, for eksempel ved å dele initiativet ditt på facebook.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 17.03.2016 16:02:40