Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.10.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.10.2018 14:17:56
Øyvind Bæk ringer kulturprisvinner

​Dette er noe av det triveligste hovedutvalgsleder Øyvind Bæk vet: Å ringe til den hovedutvalg for oppvekst og kultur bestemmer skal få Trysil kommunes kulturpris. I år ble det Sigmund Løvåsen.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Litt over kl. 9 torsdag 18. oktober utløstes spenningen. Da bestemte kulturpolitikerne våre at Sigmund Løvåsen får årets kulturpris.

I den andre saken skal tok de stilling til ny barnehage i Jordet. Hovedutvalget gikk enstemmig inn for at kommunen skal bygge ny barnehage for 30 unger på dagens tomt. Framdrifts- og investeringsplan kommer i budsjett 2019-saken. Etter forslag fra Ap vedtok de også at det skal utarbeides et dokument som klart viser forskjellen på å bygge nytt og bygge om.

Kvea barnehage

Med fire (Ap, SV og Sp) mot tre stemmer (H) gikk hovedutvalget inn for å bygge barnehage og kulturskole på Kvea. Men de vil samtidig utredet ett alternativ til. Innstillingen til formannskapet lyder:

 1. Trysil kommune bygger ny barnehage på eiendommen Kvea. I tillegg flyttes Trysil kulturskole til Kvea.
 2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken 2019.
 3. Høyres forslag i hovedutvalg for oppvekst og kultur utredes som et alternativ, inkl. økonomiske konsekvenser, til kommunestyremøtet i november:
  1. Nysted barnehage legges ned.
  2. Trysil kommune rehabiliterer og bygger ut Østmojordet barnehage til å inneholde plass til i alt 70 barn.
  3. Det innledes dialog med Læringsverkstedet barnehage for utvidelse med inntil 30 barn.
  4. Framtidig arealbehov for Trysil kulturskole løses gjennom fortsatt bruk av eksisterende bygg samt rehabilitering av kulturhuset Hagelund.
  5. Framdrifts- og investeringsplan inkl. ny innkjøring til Østmojordet barnehage fra sør legges frem i budsjett- og økonomiplansaken 2019.

Tertialrapport

Hovedutvalget tok enstemmig tertialrapporten for sektoren til etterretning. Rapporten vitner om mye og positiv aktivitet i oppvekst- og kultursektoren uten at det er nødvendig med noen budsjettregulering.

Tilstandsrapport

Trysil er fortsatt godt rustet med kvalifisert personale i grunnskolen. Vi må se på bruken av elevveiledere. Resultatmessig scorer elevene våre omtrent som de har gjort de siste årene. PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner. Omfang og organisering av opplæringa av nyankomne minoritetsspråklige skal få mer oppmerksomhet. Og Onga i Trysil er godt etablert på alle arenaer, skriver kommunalsjefen i tilstandsrapporten for grunnskolen 2017.

Hovedutvalget tok den enstemmig til etterretning, og etter forslag fra Ap og SV bestemte de at den også skal behandles av kommunestyret.

Flere skoledager

H ville først utsette saken. Det forslaget falt med fire (Ap, SV og Sp) mot tre stemmer (H). Så foreslo Ap og SV:

 1. Trysil kommune innfører ny modell for skoleuka i Trysil. Skoleuka vil fra skoleåret 2019/2020 være 5-dagers skoleuke for alle trinn med start fra 1. klasse. En ny modell betyr kortere skoledager og tilbud om gratis SFO-kjernetid frem til den ordinære skoletiden er over. Leksehjelp skal tilbys alle i SFO-tiden. 
 2. Endringen medfører et nytt tiltak i forhold til budsjett 2019. Endelig vedtak gjøres i budsjettmøtet.

Mens H og Sp foreslo:

 1. Alternativ B innføres fra skoleåret 2019/2020.
 2. Alternativ A innføres etter evaluering av alternativ B.
 3. Endringen medfører et nytt tiltak i forhold til budsjett 2019. Endelig vedtak gjøres i budsjettmøte.

H og Sps forslag ble vedtatt med fire mot tre stemmer som ble avgitt for Ap og SVs forslag. Og det innebærer at neste skoleår går elevene slik:

 • 1. trinn 21 timer i uka undervisning fordelt på fire dager + tre timer gratis SFO-kjernetid per uke(frivillig)
 • 2. trinn 24 timer i uka undervisning fordelt på fire dager, ingen SFO-kjernetid
 • 3. trinn 24 timer i uka undervisning fordelt på fem dager + seks timer gratis SFO-kjernetid per uke (frivillig)
 • 4. trinn 27 timer i uka undervisning fordelt på fem dager + tre timer gratis SFO-kjernetid per uke(frivillig).

Alternativ A som skal innføres etter evalueringen av alternativ B, innebærer:

 • 1. trinn 21 timer i uka undervisning fordelt på fem dager + ni timer gratis SFO-kjernetid per uke (frivillig)
 • 2. og 3. trinn 24 timer i uka  fordelt på fem dager + seks timer gratis SFO-kjernetid per uke (frivillig)
 • 4. trinn 27 timer i uka undervisning fordelt på fem dager + tre timer gratis SFO-kjernetid per uke(frivillig)
  Dette er modellen som de aller fleste unger og foreldre har

Ungdomsrådet

Det aktive og engasjerte ungdomsrådet vårt hadde 12 møter i fjor og lot seg blant annet høre om vigselmyndighet, kommunebudsjett, bredbånd, sentrumsplanen, bedre seksualundervisning og sommerjobb for ungdom. De har arrangert UKM, Hold Trysil Rent-aksjon, Get Out Trysil og kubbturneringer, går det fram av årsmeldinga deres som hovedutvalget tok til orientering.

Orienteringssaker

Til slutt fikk politikerne muntlige orienteringer om:

 • barnehageplasser
 • utlyste stillinger
 • Kultur for læring og Slik har jeg det
 • museer
 • Skjæraasendagene
Sist oppdatert: 25.10.2018 14:02:54