Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.3.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.03.2018 07:30:00
Elever fra fjerde og femte trinn på Innbygda skole

​Kommunalsjefen mener at elevene på småtrinnet vil lære mer om de går på skolen flere dager i uka enn i dag, f. eks. at fjerde trinn går fem dager hver uke slik femte trinn gjør. Rådmannen har fått mandat til å utrede saken.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 

Skoleruta, flere skoledager på småtrinnet og tilskudd til Einar Røbergs Dikt og prosa var sakene i hovedutvalg for oppvekst​ og kultur 13. mars.

​Møtet begynte med befaring på ungdomsskolen for at politikerne skal få se oppussingsbehovet der. Det gjelder klasserom og spesialrom på østsida, nedre gymsal, skolekjøkkenet, musikkrommet, ventilasjonsanlegget og styringspanel for temperatur i alle rom.

Orienteringer

Læringsverkstedet barnehage orienterte om at de har infrastruktur og tegninger klare for bygging av to nye avdelinger på tomta i Vestdbakken dersom kommunen ønsker det. Fra kommunalsjef, barnehagesjef og næringssjef fikk politikerne orienteringer om blant annet status for ny barnehage- og kulturskoleløsning i sentrum, barnehageplasser, - søknader og -garanti og søknader til videregående skole. 

Skoleruta

Hovedutvalget vedtok skoleruta for skoleåret 2018/2019 i tråd med Fylkesmannens forslag. Det betyr skolestart 20. august, høstferie i uke 41, juleferie fra 22. desember, vinterferie i uke 8, påskeferie i uke 16 og siste skoledag 21. juni.

Skoledager

I de fleste kommunene i Norge går elevene på småtrinnet på skolen fem dager i uka. Men ikke i Trysil. Det er en dårlig pedagogisk løsning, mener kommunalsjefen som ønsker å se på andre løsninger. Hovedutvalget ga rådmannen det mandatet han ønsket, å utrede to løsninger:

  1. En der 1. trinn går fire dager hver uke og 4. trinn fem dager hver uke.
  2. Femdagersskole for hele småtrinnet.
    I tillegg ba hovedutvalget om at han også utreder:
  3. Skysstilbudet slik at barn med lang reiseavstand får korstes mulig veg.
  4. Leksefri skole.

Det skal utredes hvordan modellene kan organiseres på de ulike skolene og kostnader som følge av en ev. nyordning. Utredningene skal være ferdige til behandling i hovedutvalget 29. mai. 

Dikt og prosa

Einar Røbergs forfatterdebut - Dikt og prosa - er en viktig dokumentasjon i Trysils kulturhistorie, mener rådmannen og foreslo å gi familien Røberg 8 000 kroner i tilskudd fra Trysilbokfondet til utgivelsen. Hovedutvalget plusset på 2 000 kroner og gir 10 000. Ap fikk med en protokolltilførsel om at for framtida må søkere søke før bøkene gis ut.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.03.2018 12:59:27