Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.11.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.11.2018 08:26:19
Kunstgras

Hovedutvalget satte Trysil FKs søknad om drøyt 1,8 millioner kroner til kunstgrasbane øverst på prioriteringslista om spillemidler til idrettsanlegg.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Alle sakene i hovedutvalg for oppvekst og kultur 13. november handlet om tilskudd, de fleste til idretten.

​Hovedutvalget fordelte 480 000 kroner fra Trysil kommunes idrettsfond og prioriterte søkere til tre kategorier spillemidler; idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer. Det er fylkeskommunen som sluttbehandler søknadene om spillemidler.

Idrettsfondet

Fra kommunens idrettsfond ga de tilskudd slik:

 • Ljørdalen Sportsklubb 12 000 kroner til av garasje for grasklipper m.m.
 • Ljørdalen Sportsklubb 15 000 kroner til nytt gulv i klubbhuset
 • Åsene - Søre Trysil IL 15 000 kroner til arbeider i ballbinge
 • Åsene - Søre Trysil IL 14 000 kroner til skuter med slodd og løypelegger
 • Østby IL 24 000 kroner til snøfreser m.m. til tursti
 • NMK Trysil 32 000 kroner til avløpsanlegg på Sæteråsen
 • Søre Osen IL 5 000 kroner til skilting av skiløyper
 • Søre Osen grendeutvalg 9 000 kroner til skøytebane og multiarena
 • IL Trysilgutten 57 000 kroner til tiltak i Høgegga i Trysilfjellet
 • Trysil fotballklubb 24 000 kroner til ombygging av gressklipper
 • Trysil fotballklubb 28 000 kroner til sjuermål med tilbehør
 • Trysil kommune/Kvinnenettverket i Trysil 40 000 kroner til asfaltering i Fladhagenparken
 • Trysil skytterlag 160 000 kroner til 26 monitorer
 • Trysil skytterlag 5 000 kroner til utstyr til feltskyting
 • Trysil jakt- og fiskeforening 25 000 kroner til ny lerduekaster
 • Engerdal og Trysil turlag 15 000 kroner til legging av klopper  

Spillemidler til idrettsanlegg

Til spillemidler til ordinære idrettsanlegg prioriterte de slik:

 1. Trysil fotballklubb - 1 804 000 kroner til kunstgrasbane
 2. Løra skytterlag - 133 000 kroner til rehabilitering av anlegg
 3. Hedmark fylkeskommune - 500 000 kroner til rehabilitering av gulv i Trysilhallen
 4. Hedmark fylkeskommune - 5 775 000 kroner til rehabilitering av Trysilhallen
 5. Søre Osen IL - 62 500 kroner til rehabilitering og skilting av skiløype
 6. Søre Osen IL- 900 000 kroner til bygging av klubbhus

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Til spillemidler til nærmiljøanlegg prioriterte de slik:

 1. IL Trysilgutten - 282 500 kroner til tennis- og ballbane
 2. IL Trysilgutten - 300 000 kroner til basketballbane 
 3. Åsene - Søre Trysil IL -  25 000 kroner til skilting av skiløypenett
 4. Åsene - Søre Trysil IL - 221 000 kroner til lysanlegg i skiløype
 5. Søre Osen grendeutvalg - 322 000 kroner til multiarena
 6. Trysil kommune - 100 000 kroner til hinderbane ved Innbygda skole og Trysil ungdomsskole
 7. Trysil kommune - 100 000 kroner til kunstgras ved Innbygda skole og Trysil ungdomsskole
 8. Trysil kommune - 156 250 kroner til fast dekke i Fladhagenparken
 9. Trysil kommune - 91 000 kroner til hinderløype i Grimsåsen

Spillermidler til kulturarenaer

Til spillemidler til kulturarenaer prioriterte de slik:

 1. Grambolia Vel - 266 000 kroner til Grambolia samfunnshus
 2. Lund samfunnshus - 200 000 kroner til rehabilitering og utbygging av Lund samfunnshus

Orienteringer

Møtet startet med befaring på Trysil ungdomsklubb. Deretter møtte de regissøren og produsenten bak nye Fjols til fjells i kulturhuset før de gikk til kommunestyresalen og fikk følgende orienteringer:

 • Resultater av Slik har jeg det og nasjonale prøver høsten 2018 – det som er
  klart v/kommunalsjef Roar Vingelsgaard
 • Budsjett 2019 v/kommunalsjefen
  • Salderingstiltak
  • Nye tiltak
  • Investeringsbehov i 2019 og resten av økonomiplanperioden
 • Barnehagesituasjonen – hvordan løser vi barnehagegarantien dette året v/barnehagesjef Berit Helen Haget
 • Personalsituasjonen og behov for nye rekrutteringstiltak v/kommunalsjefen 
 • Arbeidet med integreringsplanen v/kultursjef Anne N. Sætre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.11.2018 17:43:02