Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 12.3.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.03.2019 16:58:31
Gammelskula

​Kulturpolitikerne var innom Gammelskula på kulturrunden sin.

Foto: Trysil kommune

​Hovedutvalg for oppvekst og kultur startet møtedagen 12. mars med en kulturrunde på bygdetunet, Gammelskula og Bjønnsstugua.

Trysil kommune eier alle tre og kommunalsjef Roar Vingelsgaard ville vise fram byggene og aktivitetene der til kulturpolitikerne.

Orienteringssaker

Som vanlig var det mange interessante orienteringssaker i dette utvalget:

 • Status i barnehagesaker og opptak ved barnehagesjef Berit Helen Haget
 • Status i arbeidet med kulturminneplanen ved kultursjef Anne N. Sætre
 • Rapport fra Hedmark Revisjon: Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing i skolen ved kommunalsjefen
 • Innføring av iPad på 1.-4. trinn - status og rutiner knyttet til dette ved kommunalsjefen
 • Hvordan bidra til at Trysil videregående skole og Snow Team Trysil har tilgjengelige hybler til søkere ved kommunalsjefen
 • Status i stillinger skole- og barnehageåret 2019/2020 ved kommunalsjefen
 • Styrersituasjonen i Vestre Trysil barnehage ved barnehagesjefen og kommunalsjefen

Barnehagevedtekter

Politikerne vedtok nye barnehagevedtekter:

 1. Forslag til endringer i Vedtekter for de kommunale barnehagene i Trysil vedtas i henhold til
  høringsdokumentet, men med følgende endringer:
  • Pkt. 2.1.
   Det oppfordres til å søke om plass så tidlig som mulig. Søknader mottas hele året.
   Frist for søknad til hovedopptaket kunngjøres lokalt og på kommunes nettsted. Søknad
   om barnehageplass skjer på fastsatt skjema.
  • Pkt. 2.3:
   Barnehagegarantien gjelder de som er folkeregistrert eller bosatt i Trysil, og de som skal
   bosette seg i kommunen innen rimelig tid. Garantien innebærer:
   • Man er garantert plass tre måneder etter mottatt søknad.
   • Det bestrebes på å gi plass fra det tidspunkt familien har behov.
   • Søker skal ha tildelt så stor plass de ønsker og fortrinnsvis i de prioriterte barnehagene.
   • Hvis søkte barnehager ikke har ledig kapasitet ut fra areal og bemanning, vil det tilbys
    plass i annen barnehage.
   • Barn av pendlere og sesongarbeidere som ikke er bosatt i Trysil,  vurderes til eventuelle ledige barnehageplasser etter hovedopptak.
 2. Det gjennomføres en behovsundersøkelse våren 2019. Foreldre med barnehageplass kan delta i
  undersøkelsen. Resultatene legges fram i hovedutvalgets møte 21. mai.

Skoleturer

Kommunalsjefen mener det er nødvendig å ta en god gjennomgang av praksisen vår når det gjelder skoleturer og leirskole. Hovedutvalget vedtok:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at samarbeidsutvalgene ved skolene tar en gjennomgang av sin ekskursjonsplan med følgende fokus:

 • Følges gratisprinsippet fullt ut?
 • Gir dagens ekskursjonsplan et godt pedagogisk utbytte?
 • Hvilke ordninger har skolen for finansiering fra andre enn det ordinære driftsbudsjettet? 

Fristen er satt til 5. mai slik at hovedutvalget får saken til behandling i sitt møte 21. mai.

Skoleruta

I siste sak vedtok politikerne skoleruta 2019/2020 i tråd med fylkeskommunens forslag. Men hovedutvalget ber kommunestyret ta opp ungdomsrådets ønske om høstferie i første uka i elgjakta med det nye fylkestinget i Innlandet når det er i drift.

Du finner alle saksutredningene og vedtakene til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 13.03.2019 10:44:03