Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 6.2.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.02.2018 12:13:07
Hans Peter Nyhuus, Tove Eggen Jota, Turid Backe-Viken og Elisabeth Sakrisson

​Matematikkundervisninga Tove Eggen Jota ga, var både artig og utfordrende syntes Hans Peter Nyhuus, Turid Backe-Viken og Elisabeth Sakrisson.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Hovedutvalg for oppvekst og kultur startet sitt møte 6. februar med en interessant skoletime.

​Lærerne Tove Eggen Jota, Ingvild Groven og Ragnhild Sævig ga politikerne et innblikk i ulike undervisningsopplegg og metoder de bruker på ungdomsskolen. Skikkelig artig å se og teste ut, syntes politikerne.

Utvidet mandat

Ei arbeidsgruppe ser på muligheter for å bygge en ny, stor barnehage i sentrum til erstatning for de noe tilårskomne Nysted og Østmojordet barnehager. Kvea nord for barneskolen er et aktuelt alternativ. Gruppa mener at flere av byggene på tunet egner seg til kulturskole. For å se videre på det, måtte arbeidsgruppa få utvidet sitt mandat. Hovedutvalget fattet slikt enstemmig vedtak:

Rådmannen får fullmakt til å utvide mandater for arbeidsgruppa som er nedsatt for å vurdere barnehagestruktur og barnehagebygg i Trysil sentrum. Gruppa skal også se på muligheten for å flytte kulturskolens virksomhet inn på Kvea. Gruppa skal vurdere hvordan dette kan gjøres i forhold til daglig drift, bygningsmessige konsekvenser og økonomi.

Flere barnehageplasser

Barnehagesjefen har godkjent to nye plasser i Læringsverkstedet barnehage Vestadbakken. Hovedutvalget vedtok enstemmig at de får kommunalt tilskudd for disse fra 1. august 2018. Det betyr inntil 202 569 kroner i 2018 og 486 166 kroner for hele 2019. Dersom plassene benyttes av barn over tre år, reduseres tilskuddet.

Kulturminnetilskudd

Hovedutvalget vedtok enstemmig slike retningslinjer for bruk av 100 000 kroner som kommunestyret har bevilget til kulturminnearbeid i år:

  • Midlene skal bidra til at viktige kulturminner i Trysil blir bevart.
  • Midlene tildeles etter søknad til Trysil kommune v/kulturavdelingen. Tildelinger behandles og avgjøres administrativt.
  • Kulturminneplanen for Trysil kommune skal være et styringsdokument for tildelinger når det gjelder de materielle kulturminnene.
  • Ingen søknadsfrist, men tildeles løpende.
  • Hovedutvalg for oppvekst og kultur får kontinuerlige referatsaker om tildelingene. 

Idrettsfondet

Hovedutvalget er enige i at det bør innføres en grense for hvor mye søkere kan få fra idrettsfondet og innstiller overfor kommunestyret at de tar inn følgende i fondets vedtekter:

Maksimalt tilskudd begrenses oppad til 50 % av totalkostnadene på prosjektet/utstyret det søkes om etter at merverdiavgift og verdien av dugnadsinnsats og annen støtte er fratrukket.

Bøker

Hovedutvalget har vedtatt at overskudd av kommunale bokutgivelser, som Skibygda Trysil og diktboka som kommer til våren, skal settes inn på Trysilbokfondet slik at kommunen kan gi tilskudd til andre viktige bokutgivelser. Allerede i saken etterpå bevilget de 50 000 kroner i tilskudd til Fregn Forlags nyutgivelse av Halvor Flodens Ein fjellgard.

Integrering

I likhet med hovedutvalg for helse og omsorg tok de mandatbeskrivelsen for utredning av plan for integrering til etterretning med disse endringene:

  1. Hovedmålsetting b utvides med fritidsaktiviteter.
  2. Arbeidsgruppa utvides med minimum en tilflytterrepresentant og representant(er) fra fritidsaktiviteter som for eksempel idrettslag.  

Eva Løken, Per Hagebakken, Frank W. Lie Bråten og Ragnhild SævigEva Løken, Per Hagebakken og Frank W. Lie Bråten fikk en innføring i engelskundervisning av Ragnhild Sævig.

Beathe H. Sande, Ingvild Groven, Roar Vingelsgaard, Marit F. Kvisler og Øyvind BækBeathe H. Sande, Ingvild Groven, Roar Vingelsgaard, Marit F. Kvisler og Øyvind Bæk ved norskbordet.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 12.02.2018 13:23:43