Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 5.9.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.09.2017 12:55:36
Logoped Evie Kjellaas Bryn

​Evie Kjellaas Bryn har 20 %-stilling som logoped i Trysil kommune. Oppvekstpolitikerne ber om at stillingen utvides allerede i år.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber kommunestyret utvide logopedstillingen i Trysil allerede i år.

Logoped Evie Kjellaas Bryn har 20 % stilling i Trysil kommune. Det er for lite i forhold til de som trenger tjenesten, slo kommunalsjef Roar Vingelsgaard fast i tertialrapporten. Han konkluderte med at stillingen må utvides på budsjett 2018.

Raskere

Oppvekstpolitikerne synes det haster mer og vedtok enstemmig forslaget fra Ap v/Turid Backe-Viken:

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil øke logopedstillingen allerede i år hvis mulig. Vi foreslår for kommunestyret å utvide stillingen så det tilpasses behov og innenfor ramma. ​

Tertialrapporten

For øvrig tok de rapporten til etterretning og ga rådmannen fullmakt til å justere budsjett, aktivitet og bemanning i henhold til den. I rapporten bringer kommunalsjefen en rekke hyggelige fakta til torgs:

 • 17 elever fikk 6 på muntlig eksamen.
 • Skolene har tatt tak i utfordringen med at guttene på alle trinn melder fra om lav faglig trivsel.
 • Rektorene har fått mer tid til pedagogisk ledelse.
 • Det er 675 skoleelever og 245 barnehagebarn i Trysil. 122 elever går på SFO.
 • Voksenopplæringen er blitt en del av et større miljø etter at de flyttet til ungdomsskolen.
 • Det jobbes for å få til flere barnehageplasser i Innbygda og Nybergsund.
 • 262 elever går på kulturskolen.
 • 45 ungdommer går på aktivitetsskolen.
 • Sommerbesøket på biblioteket har vært godt.
 • Over 40 var på høstens første ungdomsklubb.
 • Kinoen har stabilt besøk.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur inviteres til å ta rapporten til etterretning og gi rådmannen fullmakt til å justere budsjett, aktivitet og bemanning i henhold til den.

SFO-plan

Den andre saken utvalget hadde oppe til politisk behandling, var handlingsplan for SFO.

- Handlingsplanen skal gi retning for innhold og organisering av SFO i Trysil. Det er et overordnet mål at barn og foresatte gjennom samordning av skole, SFO, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. SFO skal være preget av struktur og forutsigbarhet, skrev kommunalsjefen i saksutredningen.

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling slik:

Det nedsettes ei arbeidsgruppe i tråd med saksutredningen som skal utvikle handlingsplan for SFO i
Trysilskolen. Handlingsplanen som skal gjelde for tidsrommet 2018-2020, legges fram for politisk behandling i møtet 14.11.2017.

Orienteringssaker

Før de politiske sakene ble det orientert om:

 • Bibliotekets drift og framtidsplaner ved biblioteksjef Tone Odden
 • Status for voksenopplæringa ved inspektør Jo Stuan
 • Status for plasser og opptak barnehagene ved kommunalsjef Roar Vingelsgaard
 • Status for arbeidet med en antidopingplan ved kommunalsjefen
 • Status for arbeidet med revidering av byggende plan ved kommunalsjefen

Du kan lese mer i protokollen til høyre. 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 08.09.2017 09:12:33