Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.5.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.05.2017 16:37:06
To dikthefter ved gammeldags skrivemaskin

Trysil kommune skal gi samle et utdrag av dikt som tryslinger har gitt ut. Boka Trysildikt gjennom 100 år skal være ferdig i mai/juni 2018.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Vi skal gi ut diktbok. Ungdomsskoleelevene får leksehjelp. Og kulturhuset skal moderniseres.

​Det bestemte hovedutvalg for oppvekst og kultur i sitt møte 30. mai.

Befaring

Politikerne var på befaring i SFO-bygget i Innbygda og i kulturhuset Hagelund før de ble orientert om renoveringsplanene for kulturhuset. Deretter presenterte den nye kommunalsjefen, Roar Vingelsgaard, seg. Barnehagesjef Berit Helen Haget orienterte om status i barnehageopptaket, kultursjef Anne N. Sætre om kulturskoleopptaket og kultur- og idrettskonsulent Malin Jonsson om aktivitetsskoleopptaket.

Leksehjelp

Leksehjelp på ungdomsskolen har vært ønsket i flere omganger, ikke minst av ungdomsrådet. Hovedutvalget vedtok en prøveordning neste skoleår med leksehjelp hver tirsdag og torsdag kl. 14.30-16. Lærere med kompetanse i norsk, engelsk og matematikk skal være til stede. Det går med seks lærertimer i uka, og det koster 150 000 kroner i året.

Tertialrapport

Tertialrapporten inneholder fakta om driften av skoler, barnehager, bibliotek, kino, kulturskole, aktivitetsskole, ungdomsklubb og kulturavdeling i årets fire første måneder. Hovedutvalget tok den til etterretning og ga rådmannen til å justere budsjett, aktivitet og bemanning i henhold til den.

Hagelund

Arbeidsgruppa for modernisering av kulturhuset Hagelund fikk hovedutvalgets tilslutning til å fortsette arbeidet basert på skissene de har utarbeidet. Endelig kostnadsoverslag skal legges fram som forslag til økonomiplanen 2018-2021. 

Diktbok

Hovedutvalget ga også klarsignal til at Trysil kommune kan gi ut boka Trysildikt gjennom 100 år. Mange tryslinger har gitt ut dikt - og alle fra Sven Moren og fram til i dag skal få minst ett dikt på trykk i boka. Utvalget skal Kari Lise Hagen og Marit Strandvold Bentzen gjøre i samarbeid med kulturavdelingen. Gerd Østlie Elgshøen skal illustrere boka. Den skal etter planen være ferdig om ett år.

Du finner alle vedtak og saksutredninger til høyre.

Sist oppdatert: 31.05.2017 12:58:45