Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.10.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.10.2017 12:39:34
Innbygda skole, Innbygda SFO og Trysil ungdomsskole

​Det er blitt kjempefint i og utenfor Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og Innbygda SFO. Fredag 20. oktober ble det snorklipping, taler og dans da oppvekstpolitikerne startet møtedagen der.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Hovedutvalg for oppvekst og kultur startet møtedagen sin med offisiell åpning av SFO og de renoverte sentrumsskolene.

​Det skjedde i skolegården mellom Innbygda skole og SFO fredag 20. oktober - se egen sak til høyre. Etterpå befarte politikerne skolene. SFO har de befart før.

Kulturprisen

Fire saker ble behandlet politisk. Størst spenning var nok knyttet til den første: Hvem får Trysil kommunes kulturpris 2017. Publikum hadde gitt politikerne 13 kandidater å velge mellom. Politikerne var samstemte, og valget falt på NMK Trysil - se egen sak til høyre.

Barnehagevedtekter

Etter innføringa av barnehagegarantien mener rådmannen at det er nødvendig å se på definisjonen av opptakskrets på nytt. Han tar også til orde for å fjerne dagens opptakskriterier, men muligens erstatte dem med nye. Rådmannen foreslo å sende vedtektene ut på høring til samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene. Det var politikerne enige i, og høringsfristen ble satt til 1. november.

Ordensregler

Etter at voksenopplæringa flyttet til ungdomsskolen, går det nå både ungdomsskoleelever, enslige mindreårige flyktninger, flyktninger med midlertidig oppholdstillatelse og utenlandske betalingselever på skolen. Rådmannen mener at et ordensreglement for voksenopplæringa vil være et viktig bidrag for at samhandling og samarbeid skal fungere godt, og foreslo at politikerne skulle vedta reglementet. Han innstilte også på at Trysil kommune innfører en ordning med at elever på grunnskoleopplæring for voksne skriver under på en skolekontrakt. Politikerne var enige og vedtok innstillingen enstemmig.

Årsmelding

I siste sak vedtok politikerne enstemmig å ta årsmeldinga for ungdomsrådet 2016/2017 til orientering. Ungdomsrådet har hatt 12 møter, det siste 19. september 2017. I året som gikk, engasjerte de seg i mange saker som de synes er viktige for barn og unge; Trysilhallen, snøskuterløyper, svømmebasseng, åpningstider på ungdomsklubben, mekkeklubb-tilbudet, aktivitetsskolen og bedre internett i grendene blant annet. De sto også bak flere vellykkede arrangementer; UKM, Hold Trysil rent, åpning av aktivitetsparken på Prestgardsjordet og Get Out Trysil.

Orienteringer

Etter behandlingen av politiske saker, fikk de informasjon om status for barnehageplasser og -garanti, logopedstillingen, oppvekstmodellen og sektorens budsjett pluss litt annet smått og godt fra kommunalsjef Roar Vingelsgaard. Og Ap fikk svar på spørsmålene sine om leksehjelp på Innbygda skole og ekstrautgiftene til private barnehager.

 

Sist oppdatert: 23.10.2017 16:49:58