Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for helse omsorg og sosial 10.9.2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 14.09.2020 09:58:53
Malin Skålholt Åkesson

​Aps Malin Skålholt Åkesson ba rådmannen legge fram en økonomisk evaluering av strukturen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren i Trysil, og at saken rådmannen skriver om Trysils muligheter til å ta imot flyktninger fra Moria-leiren, også skal innholde konsekvelser for økonomi og folkehelse.

Foto: Monika Søberg, Lokalavisa Trysil-Engerdal

​Møtet i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 10. september ble preget av mange orienteringer.

​De behandlet fire saker. Tilstandsrapporten fra barnevernet, statusrapporten fra kvalitetsreformen i eldreomsorgen og evalueringa av strukturen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren går videre til kommunestyret som fatter endelig vedtak. Hovedutvalget vedtok å melde Trysil kommune inn i HelseINN og dekke kostnadene på eget budsjett.

Orienteringer

  • Kommuneoverlege Hanna Rydløv orienterte om koronasituasjonen.
  • Enhetsleder Ann-Karin Røgholt ga en status fra legesenteret.
  • Enhetsleder for enhet for familie Kirsten Abild Jensen og barnevernleder Eva Holmseth orienterte om barneverntjenesten.
  • Enhetsleder for enhetene for hjemmetjenester og sykehjem Britt Støa ga en økonomisk status for sektoren, sykefravær og SAMAKS-rapporten 2019.
  • Enhetsleder for enhet for funksjonshemmede Marianne Grønland orienterte om kommunebarometeret.

Moria-leiren

Malin Skålholt Åkesson, Ap spurte om Trysil kan ta imot flyktninger fra Moria-leiren og hvordan vi eventuelt skal gå fram. Rådmannen har fått samme spørsmål fra ordfører og varaordfører og skal lage en sak til politisk behandling. Skålholt Åkesson ba om at konsekvenser for økonomi og folkehelse blir beskrevet i saksframlegget.

Matsvinn

Frank Smestad, SV spurte om hva kommunen gjør for at matsvinnet på institusjonene skal bli minst mulig. Britt Støa spør kjøkkensjefen og kommer tilbake med svar i neste møte i hovedutvalget.

Flere detaljer fra orienteringene samt alle saksutredninger og vedtak finner du under Mer informasjon. 

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 14.09.2020 10:19:57