Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for helse og omsorg 6.9.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.09.2018 10:20:56
Trysil helsesenter

​Da helsepolitikerne besøkte legesenteret 6. september, fikk de blant annet høre om hvordan legevaktformidlinga som Trysil har hatt selv siden nyttår, fungerer.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Hovedutvalg for helse og omsorg innledet sitt møte 6. september med besøk på Trysil legesenter.

​Der fortalte enhetsleder for legesenter og beredskap Ann-Karin Røgholt om erfaringene med den døgnåpne legevaktformidlinga som Trysil har hatt siden 1. januar 2018.

Kommunalsjefens hjørne

I kommunalsjefens hjørne i kommunestyresalen fikk de høre om:

  • den nye strukturen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren som nå er delt inn i åtte enheter; sykehjem, hjemmetjenester, sosialtjenester, familie, funksjonshemmede, psykisk helse, legesenter/beredskap og rehabilitering.
  • syketransportordningen.
  • fastlegeordningen.
  • status i arbeidet med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Du finner mer informasjon om de ulike temaene i protokollen til høyre.

Betaling til utviklingshemmede

Politikerne hadde en politisk sak til behandling; motivasjonspenger til utviklingshemmede for aktivitetsarbeid. Rådmannen foreslo å beholde dagens ordning med 20 kroner per frammøte. Det koster kommunen cirka 23 000 kroner i året. Politikerne var rausere og vedtok enstemmig Aps forslag om å gi de ni brukerne 12 kroner timen fra 1. september samt lage en ansiennitetsstige slik at de får en viss lønnsutvikling. Det er lønningsdag hver fredag. 

Vedtaket innebærer at motivasjonspengene kommer opp i 65 000 kroner, og det skal dekkes innenfor sektorens ramme vedtok hovedutvalget.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 20.09.2018 15:10:00