Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for helse og omsorg 31.1.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.01.2019 11:48:07
Fra forsida på integreringsplattformen til Trysil kommune

​Integrering i Trysil handler om å møte nye innbyggere med et varmt velkommen og gi dem de beste forutsetninger for å få et godt liv i Trysil. Slik innledes integreringsplattformen for Trysil kommune.

​Det handlet om flyktninger og integrering, samarbeid med sykehus og frivillighet i helse og omsorgs første møte i 2019.

​Møtet begynte med orienteringer:

 • Leder for tjenestekontoret og koordinerende enhet Ingunn Tremoen fortalte om kontorets rolle og arbeidsoppgaver
 • Enhetsleder i enhet for hjemmetjenester Britt Støa orienterte om rekruttering til sektoren, status for demensteamet som er under oppbygging og status for nattevaktprosjektet.
 • Kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby orienterte fra stortingsmeldinga om frivillighet og om oppfølginga og forståelsen av budsjett 2019.

Integrering

Første politiske sak var integreringsplattform for Trysil kommune. Dette er ikke en organiserings- eller tiltaksplan for flyktninger og integreringsarbeid i kommunen, men en verdiplattform for hvordan vi tryslinger mottar folk som bosetter seg i Trysil, «den nye tryslingen», hvordan vi ønsker dem velkommen.

Høyre ønsket å utsette saken for å få svar på dette:

 • Hvilke tydelige målsetninger har Trysil kommune for sitt integreringsarbeid? 
 • Hvem er målgruppen for dokumentet? 
 • Hvordan blir Trysil kommune bedre på integrering med dette dokumentet? 
 • Hvordan er dokumentet tiltenkt tatt i bruk? 
 • Dokumentet må forankres opp mot målsetningene med integreringsarbeidet.

Etter at Høyres utsettelsesforslag falt med 5 (Ap og Sp) mot 2 stemmer (H), innstiller hovedutvalget enstemmig slik overfor kommunestyret:

 • Velkommen til Trysil vedtas som Trysil kommunes verdiplattform for integrering, men fjern ordet Integrering øverst på brosjyrens forside slik at dokumentet starter med Velkommen til Trysil. 
 • Kommunestyret slutter seg til den beskrevne prosessen for videre arbeid med basis i verdiplattformen for integrering. 
 • Arbeidet legges fram for kommunestyret i første møte etter sommerferien.

Siste del av kulepunkt 1 og kulepunkt 3 var forslag fra Ap. 

10 flyktninger

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling og innstiller slik overfor kommunestyret:

Trysil kommune svarer ja på anmodningen fra IMDI om å bosette 10 ordinære flyktninger i 2019.
Samtidig vil Trysil kommune presisere at man er åpen for å bosette totalt 15 ordinære flykninger i årene 2019 og 2020, altså 15 flyktninger hvert år, dersom situasjonen forandrer seg og anmodning kommer.

Samarbeidsavtale

Hovedutvalget innstiller enstemmig på at kommunestyret skal godkjenne samarbeidsavtalen 2019-2023 mellom Trysil kommune og Sykehuset Innlandet HF, og at rådmannen får fullmakt til å godkjenne endringer i perioden dersom partene er enige om dem.

Avtaledokumentene består av tre deler; en overordnet avtaletekst som beskriver hvordan samhandlingen mellom helseforetaket og kommunen skal organiseres, en del som omfatter faglige prinsipper og en del med mer detaljerte, faglige beskrivelser av hvordan samarbeidsrutinene skal praktiseres.

Frivilligstrategi

Siste sak i møtet var frivilligstrategi for Trysil kommune. Hovedutvalget innstiller enstemmig slik overfor kommunestyret: 

Det fremlagte dokumentet Frivilligstrategi for Trysil kommune vedtas som plattform og tiltaksplan for Trysil kommune på dette feltet.
Det anbefales at en representant fra Nav og flyktningkonsulenten inviteres inn i frivilligrådet.  

Siste setning var Aps forslag.

Du finner alle sakspapirene i møtedokumentet til høyre.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 04.02.2019 09:21:06