Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for helse og omsorg 16.10.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.10.2018 10:47:55
Fra jobbsentralen i Nybergsund. Foto: Ole Morten Wilhelmsen, Lokalavisa Trysil-Engerdal

​Hovedutvalg for helse og omsorg var på befaring på vårt nye lavtersketilbud; jobbsentralen i Nybergsund.

Foto: Ole Morten Wilhelmsen, Lokalavisa Trysil-Engerdal

​Hovedutvalg for helse og omsorg startet møtet sitt 16. oktober på jobbsentralen i Nybergsund.

Jobbsentralen er et lavterskeltilbud til de som trenger noe å gå til og noen å være sammen med i hverdagen. Det er enhet for psykisk helse i Trysil kommune som har ansvaret for den.

Kommunalsjefens hjørne

I kommunestyresalen etterpå startet de med kommunalsjefens hjørne der temaene denne gangen var:

  • Status for frivilligstrategien
  • Status for ressurspoolen på Trysil sykehjem
  • Antall brukere med diagnosen psykisk utviklingshemmet, rutiner for diagnosesetting og vergemål
  • Gjennomgang av foreløpige forslag til tiltak i budsjett 2019

Enslige mindreårige

Det er to ledige rom i Lundevegen 10 - Trysil kommunes avdeling for enslige mindreårige - etter at de som bodde der, har flyttet på hybel. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har spurt om Trysil kan ta imot to nye. Vi har allerede tatt imot de 10 som politikerne åpnet for i år. Hovedutvalget gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling om at kvoten derfor økes til 12. Det vil sikre kompetansearbeidsplasser i kommunen og også gi kommunen økt inntekt på minst 900 000 kroner i 2018. Saken går videre til formannskap og kommunestyre.

Tertialrapport

I tertialrapporten kan du lese om at de lykkes med mye, men også har sine utfordringer i den digre sektoren. Den har hatt et merforbruk på 2,1 millioner kroner så langt i år, det meste forklares med økt overtid. På plussiden kommer økt inntekt på enslige mindreårige-avdelingen hvis kommunestyret sier ja til to nye i år. Hovedutvalget tok enstemmig rapporten tili etterretning og anbefaler at merforbruk og økt inntekt på enslige mindreårige-avdelingen tas inn i rådmannens tertialrapport til formannskap og kommunestyre.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 18.10.2018 14:03:15