Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for helse og omsorg 15.11.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.11.2018 09:30:52
Fra diplomet til frivillighetsprisen

I år er det Sven Pettersen som får Trysil kommunes frivillighetspris.

Design: Eggen media

​Torsdag 15. november vedtok hovedutvalg for helse og omsorg å gi Trysil kommunes frivillighetspris 2018 til Sven Pettersen.

Frivillighetsprisen var siste sak på sakskartet denne dagen, så det ble en hyggelig avslutning med en prat med den glade vinneren på telefon.

Dagsentrene

I den første saken tok hovedutvalget rapporten om dagsentre i grendene 2018 til etterretning og sluttet seg til dens forslag. De går blant annet ut på å skifte navn til aktivitetssentre og å gi dem en tydeligere helseforebyggende profil som skal gi positiv innflytelse både på den fysiske og den psykiske helsen til deltakerne. Utvalget vedtok også enstemmig tilleggsforslaget fra Ap v/Einar Hyllvang om å sette ned ei lita med menn for å finne fram til aktiviteter som kan være aktuelle for dem.

Utvidet tilbud

I rapporten heter det blant annet: Dagens aktiviteter fortsetter, men tilbudet utvides med kulturelle aktiviteter som sang, dikt og musikk, aktiviteter for menn og fysisk aktivitet. Det opprettes helsestasjon for eldre inkludert forebyggende hjemmebesøk.

Demensteam

I den andre saken vedtok hovedutvalget å opprette et demensteam til erstatning for den vakante demenskoordinatorstillingen. Teamet skal bestå av sykepleier i 40 %-stilling, fagarbeider i 40 %-stilling og ergoterapeut i 20 %-stilling. Rådmannen kalte det hukommelsesteam, men Ap v/Randi Sætre foreslo å endre navnet til demensteam, noe utvalget vedtok. H v/Thomas Pedersen fikk også full tilslutning til sitt forslag om at utvalget skal ha en kort statusrapport om demensteamet i hvert utvalgsmøte første halvår 2019.

Orienteringer

Flere orienteringer sto også på programmet:

  • Status for barnevernet og konsekvenser av den nye loven
  • Status for ernæringsplattformen
  • Status for integreringsplanen
  • Budsjett 2019 med blant annet gjennomgang av nye tiltak, salderingstiltak og investeringer

Du finner flere detaljer i protokollen til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 22.11.2018 16:42:26