Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for helse og omsorg 2.2.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.02.2017 12:10:00
Sykehjemsbeboer

​Alle kommuner er pålagt å lage lokal forskrift om tildeling av langtidsplass på sykehjem inkludert rett til å stå på venteliste. De skal tre i kraft 1. juli 2017.

​Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok på sitt møte 2. februar å legge forskrift om tildeling av langtidsplass på sykehjemmet ut på høring.

​Etter høringsrunden kommer den til utvalget for ny behandling, eventuelt korrigert for innspill som har kommet i høringsperioden, før den sendes til kommunestyret for endelig behandling.

Forslag til kriterier

I forslaget til forskrift heter det om kriteriene:

Kriterier som skal inngå i vurderingen av tildeling av langtidsopphold i sykehjem og mulighet til å få stå på venteliste til slikt bo- og tjenestetilbud:

Om pasient eller bruker skal få tildelt langtidsopphold i sykehjem, avgjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering der blant annet følgende kriterier inngår:

 • hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er,
 • om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom i løpet av døgnet,
 • om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
 • pasientens eller brukerens evne og mulighet for selv å tilkalle hjelp ved behov,
 • asientens egne ønsker og pasientens trygghetsfølelse,
 • om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, (hverdags)-rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning,
 • om pasienten eller brukeren uten endring av bosituasjonen risikerer å få ulemper, å komme til skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke skadeforebyggende og/eller bidra til at vedkommende får mulighet for å forbedre sin helsetilstand eller funksjonsevne,
 • og hensynet til andre personer, herunder om pasienten eller brukeren er til fare for andre.

Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles umiddelbart. Pasienten eller brukeren kan i slike tilfeller ikke settes på vurderingsliste. For øvrig vil pasienter eller brukere som er best tjent med slikt bo- og tjenestetilbud, settes på venteliste. De som står på ventelista, vil bli vurdert ved ledighet, og den med størst behov tildeles plass.

Orienteringer

I tillegg til saken de behandlet, besøkte de både privat og kommunal fysioterapi, og de ble orientert om:

 • Status rekruttering og ernæring på sykehjemmet ved helsesjef Jon Arne Bye
 • Status flyktninger (enslige mindreårige-bolig, vanlig bosetting, forvaltningsrevisjon integrering) ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Status prosjekt Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi ved prosjektleder Randi Hemstad
 • Planstrategi; gjennomføringsplan ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Oppfølging av budsjett 2017 (lavterskeltilbud, rasjonaliseringstiltak med mer) ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Kommunalt akutt døgntilbud (KAD-tilbud) innen psykisk helse og rus ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Oppsigelse av legevaktformidling ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Forespørsel fra Engerdal om legesamarbeid ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Frikjennelsen av Trysil kommune i arbeidsretten 20.12.2016
 • Avtale om demensvennlig samfunn

Møtedokumenter med saksutredninger og vedtak og resyme av orienteringene finner du til høyre.

 

Sist oppdatert: 19.04.2017 12:27:22