Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for helse og omsorg 1.2.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.01.2018 15:52:47
To passasjerer på Borgtuns motoriserte sykkel

​I fjor kjøpte demensforeninga en motorisert pasientsykkel til Borgtun. Nå ønsker de at Østhagen skal også skal få en. Hovedutvalg for helse og omsorg foreslår å gi 40 000 kroner i tilskudd.

Foto: Reidun Skoglund, Trysil kommune

​Aktivitetsvenn, integrering, skjermet enhet og pasientsykkel var sakene hovedutvalg for helse og omsorg behandlet 1. februar.

I første politiske sak stemte alle for rådmannens forslag om at kommunen skal inngå en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om aktivitetsvenner.

Tillegg i vedtaket

Etter forslag fra Ap vedtok de også at tilbudet skal gis til de som trenger det i hele kommunen, ikke bare de som bor sentrumsnært, at kjøregodtgjørelse til aktivitetsvenner bør vurderes, og at et samarbeid med Nav om at for eksempel arbeidsledige kan være aktivitetsvenn, også bør vurderes.

En aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med og dermed gjør livet mer innholdsrikt for en som har demens.

Integrering

I sak nummer to vedtok hovedutvalget å ta mandatbeskrivelsen for utredning av en plan for integrering til etterretning med to tillegg: Hovedmålsetting b skal utvides med fritidsaktiviteter. Og arbeidsgruppa skal utvides med minimum en tilflytterrepresentant og representant(er) fra fritidsaktiviteter som for eksempel idrettslag. 

Utredningen har to hovedmål; en verdiplattform for integreringsarbeidet og en tiltaksplan for holdninger, språk, arbeid og bolig.

Skjermet enhet

En utskrivningsklar bruker med stort bistandsbehov gjør at hovedutvalget foreslår at det opprettes en midlertidig skjermet enhet på Borgtun, at enheten får 7,75 nye årsverk og at sektoren får 3,7 millioner kroner ekstra i 2018. Saken skal via formannskapet før kommunestyret fatter endelig vedtak.

Hovedutvalget ber om å få en ny sak på bordet når bemaningsbehovet på Borgtun er endelig avklart. Politikerne vil ha vurdert om 2,2 årsverk som var knyttet til en tidligere ressurskrevende pasient, kan overføres til den nye.

Pasientsykkel

Trysil demensforening har tidligere gitt en trehjuls, motorisert pasientsykkel til Borgtun. Den er en suksess og brukes mye. Nå søker de om 40 000 kroner til å kjøpe en lik en til bofellesskapet og 
dagsenteret på Østhagen. Hovedutvalget foreslår å gi 40 000 kroner fra den testamentariske gaven kommunen fikk av Thora og Eilert Gundersen. Formannskapet fatter endelig vedtak.

Du kan lese hele protokollen, inkludert orienteringene som ble gitt, og saksutredningene på lenken til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 09.02.2018 15:21:21