Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Tone Merete Øvergård og Ole Andre Storsnes
Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har fem representanter: Sp har to, Ap har to og Frp har én. hver. Ole André Storsnes, Sp er utvalgsleder og Tone Merete Øvergård, Sp er nestleder.

Parti ​Representant ​Telefon ​E-postadresse
​Sp​Ole Andre Storsnes​​90 56 30 80olestors@gmail.com
​Sp​Tone Merete Øvergård​90 93 05 95totangen@bbnett.no
Ap Einar Hyllvang 92 65 74 21 einar.hyllvang@hedmark.org
​Ap​Siv Broman Lyseggen90 84 56 60 siv@gronnomsorg.net
​ Frp ​Per Gjermund Talaasen 97 19 33 76 per_gjermundt@hotmail.com

 Aktuelt

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 27.1.2021

​Endring av fiskefondets vedtekter var en av sakene hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet 27. januar.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18.11.2020

Her er vedtakene i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18. november.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14.10.2020

​Bjørn Myhre slutter som kommunalsjef, men fortsetter som assisterende rådmann.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 9.9.2020

​Hovedutvalget behandlet ​en alkoholsak, tre motorferdselssaker og to plansaker før de dro på befaring.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17.6.2020

​Mye handlet om sentrumsplanen da hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift møttes 17. juni.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.5.2020

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13. mai ble sendt på kommune-TV fra et koronastengt rådhus.

Avlyst møte i forvaltning og teknisk drift

​Det ble ikke noe møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 22. mai.

Klart nei til bygge- og deleforbud

​Ap, H og FrP har sagt nei til midlertidig bygge- og deleforbud i Trysil sentrum.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.3.2019

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift tok en kort skutertur på marsmøtet sitt.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 30.1.2019

​​Tre reguleringsplaner og fire motorferdselssaker ble gjenstand for enstemmige vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 30. januar.

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.12.2018

​Femundløpet AS som i 2019 skal innom Trysil, har fått tillatelse til å bruke snøskuter til løypekjøring.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 5.12.2018

​Det handlet om skjenking, avløpsanlegg og friluftskart i desembermøtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14.11.2018

Mot Hs to stemmer vedtok hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift å si nei til at Statskog selger Klanken skog til Simen Kolstad fra Ringebu.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17.10.2018

​Tre motorferdselsaker og en tertialrapport sto på sakslista til hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17. oktober.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 5.9.2018

​Fasttelefon, bredbånd og vegvedlikehold er blant temaene hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift ble oppdatert på i forrige møte.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 20.6.2018

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet fem saker i sitt siste møte før ferien. Alle ble enstemmig vedtatt.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 30.5.2018

​Satsingsområder og utfordringer, viltfond og fellingsavgifter og en mulig dispensasjon for boligtomt på Løvberget sto på sakskartet.

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14.3.2018

​Parkering forbudt og maksbeløp for støtte fra landbruksfondet var blant sakene i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14. mars.

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 31.1.2018

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet seks saker på sitt møte 31. januar.

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 6.12.2017

Alle de ni sakene hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet 6. desember, ble enstemmig vedtatt.

Vil se på motorferdselsforskrifta

​Etter initiativ fra Ap v/Malin Skålholt Åkesson ber hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift om å få motorferdselforskrifta opp til ny behandling.

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18.10.2017

Her er vedtakene fra møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18. oktober.

Vedtakene i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 6.9.2017

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har enstemmig vedtatt forskrift for snøskuterløyper i Trysil.

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 21.6.2017

​To klagesaker samt planprogram for områdeplan Trysil sentrum - Innbygda ble behandlet i utvalget i juni.

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 31.5.2017

​Skjenkebevilling, motorferdsel og sykkelveger var blant sakene til hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 31. mai.

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 19.4.2017

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift legger skuternettet i Ljørdalen ut på høring og vedtar løypenettet i junimøtet sitt.

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 15.3.2017

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har innført 50-sone gjennom Løvåsen-grenda og på deler av Østsidevegen i Ljørdalen.

Håper på snøskuterløyper neste vinter

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift håper det blir snøskuterløyper i Ljøradalføret neste vinter.​

Befaring i det ombygde aldershjemmet

​​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har vært på befaring i det ombygde aldershjemmet.

Trysils innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021

Politikerne prioriterer fylkesvegene til Vestby, Flendalen, Ljørdalen, Osensjøen vest og gang- og sykkelveg sør for sentrum i perioden 2018-2021.

Sist oppdatert: 09.09.2020 13:13:02