Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil prestegard - hva nå?

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.10.2017 14:13:07
Trysil prestegard

​Trysil prestegard forfaller. Skal kommunen selge den, eller beholde den? Skal det være kontorer eller bolig der? Det bestemmer politikerne.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Hva skal skje med Trysil prestegard nå når den ikke lenger er kirkekontor?

​Det skal politikerne ta stilling til, først i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18. oktober, så i formannskapet 30. oktober og til slutt i kommunestyret 7. november.

Forfaller

Rådmannen er klar på én ting: Prestegarden kan ikke lenger stå og forfalle. Bygningen må restaureres og utbedres. Han ønsker at framtidig bruk vedtas i sentrumsplanen der den bør reguleres til boligformål, og at kommunestyret først neste år, når sentrumsplanen er vedtatt, bestemmer om den skal selges eller ikke.

Hovedutvalget

I hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift var det bare Ole André Storsnes, Sp som stemte for rådmannens innstilling. De andre ville ikke ta stilling til utbedring og boligformål nå, men sender denne innstillingen til formannskapet:

Når arealbruken knyttet til formål, avgrensning av boligareal og omkringliggende arealbruk blant annet til kirkegård, er avklart gjennom arbeidet med sentrumsplanen vurderes økonomi knyttet til salg/eie i egen sak. Denne saken legges fram til behandling i kommunestyret umiddelbart etter at sentrumsplanen er vedtatt i 2018. 

Historien

Trysil prestegard ble bygd rundt 1787. Det sies at den var den første bygningen i to fulle etasjer i Trysil og den eneste embetsgarden som har vært her. Selve huset er i likhet med de fleste prestegarder her til lands bygd som et våningshus, om enn noe større og mer komplisert enn det som var vanlig på gardene i Trysil på den tida. Soknepresten i Trysil drev gardsbruk fram til 1920. Etter den tid ble jorda leid bort, men all bebyggelse sto der til etter 1960. I dag er hovedbygningen den eneste som er igjen.

Restaurering

Hovedbygningen har vært igjennom flere faser med restaurering opp gjennom årene, den siste store i 1981. Nå må det gjøres mye både utvendig og innvendig. Samlet vil restaurering koste over 4 millioner kroner. Prestegarden er ikke fredet, så eventuelle kjøpere kan rive den. Rådmannen mener dog at den har en så stor kulturhistorisk verdi at den bør tas vare på.  Det er ikke aktuelt å ominnrede Trysil prestegard til kontorlokale slik bygget står i dag. Ett alternativ er å restaurere det til utleiebolig, fortrinnsvis som prestebolig.

Se hele saksutredningen til høyre.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.10.2017 18:06:03