Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vil se på motorferdselsforskrifta

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.12.2017 14:43:05
Elektrisk båtmotor

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vil vurdere å tillate bruk av elektrisk motor på mindre sjøer slik at fiskevann blir tilgjengelige for funksjonshemmede.

​Etter initiativ fra Ap v/Malin Skålholt Åkesson ber hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift om å få motorferdselforskrifta opp til ny behandling.

Det er snart 29 år siden lokalpolitikerne vedtok den gjeldende forskrifta som inneholder bestemmelser knyttet til to paragrafer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

El-motor

Hovedhensikten med å behandle forskrifta på nytt nå, er å vurdere om de skal tillate bruk av el-motorer i mindre vassdrag for å tilrettelegge for funksjonshemmede og gjøre fiskevann tilgjengelige.

Paragraf 4​

Motorferdsellovens § 4 tredje ledd lyder slik:
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.

Den lokale forskriften lyder:

a) På Osensjøen skal all kjøring med motorfartøy foregå minst 200 m fra land - ved Sjøenden minst 400 m fra land. Innenfor de forbudte soner er det likevel tillatt å bruke motorbåt fra eller til brygge, båthus eller rasteplass og for utøvelse av fiske. All motorbåttrafikk i Vesle Ossjøen er forbudt unntatt for fiske. Hastigheten skal i de forbudte soner ikke overstige 5 knop (ca. 9 km/t).

b) I Trysilelva samt Ulvsjøene ved Vestby og på strekningen fra disse fram til Storendammen begrenses motorstørrelse på motorfartøy til maksimum 8 hk.

Paragraf 5

Lovens paragraf 5 lyder:

Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til:

a) landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet,

b) bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften.

Den lokale forskriften lyder:

Det er tillatt for luftfartøy å foreta start og landing på følgende innsjøer:

1. Ulvsjøen
2. Osensjøen
3. Engersjøen

Sist oppdatert: 06.12.2017 15:36:03