Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 30.1.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.01.2019 11:45:45
Kvea

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift var på befaring både på Kvea, Nysted og Østmojordet 30. januar.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​​Tre reguleringsplaner og fire motorferdselssaker ble gjenstand for enstemmige vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 30. januar.

Hovedutvalget startet møtet med befaring på Kvea som kommunestyret i november i fjor - mot H og FrPs stemmer - ga rådmannen fullmakt til å forhandle om pris på med sikte på kjøp. Etter initiativ fra utvalgsleder Liz Bjørseth, H dro til også på befaring til Nysted og Østmojordet barnehager.

Flere temaer

Politikerne fikk også orientering om eller svar på spørsmål om:

  • Status i sentrumsplanen
  • Annonserte leiligheter på Aker i Innbygda
  • Digitalisering av sektoren
  • Salget av Øverbygda skole

Dessuten ønsker politikerne å dra på befaring til skuterleden i Ljørdalen og kjøre den fra svenskegrensa og sørover. Det blir det nok ei råd med.

Kjernmoen grustak

Hovedutvalget fulgte rådmannen og innstiller på at Trysil kommune skal godkjenne detaljreguleringen av Kjernmoen grustak som Erik Lynne eier. Det har vært drift der en tid, men området er ikke regulert. Planområdet er på ca. 47 dekar. Ca. 20 dekar av det er avsatt til massetak. Området ligger ca. 500 meter nord for riksveg 25 mellom Elverum og Trysil og ca. 100 meter øst for Vesle Osensjøen.

Rømonysetra

Hovedutvalget var like positivt som rådmannen til detaljreguleringsplanen for Rømonysetra 2, 3 og 5. Planområdet er på ca. 586 dekar og ligger på begge sider av Bittermarkvegen øst for Rømonysetra i Flendalen. Det legges til rette for 50 nye fritidsboliger uten innlagt strøm og med utendørs vannposter, samt å få regulert to eldre, bebygde hytteområder som hittil ikke har vært regulert.

Fageråsen

Hovedutvalget vedtok - med noen endringer i tråd med rådmannens innstilling - å legge detaljreguleringsplanen for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen ut til offentlig ettersyn. Området ligger mellom Radisson Blu Mountain Resort & Residences Trysil og Trysil Høyfjellsgrend. Der planlegger Norske Fjellbygg 250 senger på det som i dag er friluftsområde, utmark og skiløyper.

Vidar Kjærnåsen

Hovedutvalget ga Vebjørn Kjærnåsen få tillatelse til å kjøre åtte turer med snøskuter fra brøytet bilveg (Østaflovegen), opp Fuggelstolvegen og fram til hytte i Grønberget i Lutnes, gnr. 1 bnr. 35. Han får i så fall frakte bagasje, utstyr og proviant til og med 30. april 2019.

Trysil Stisykkellaug

Rådmannen synes også at Trysil Stisykkellaug v/Marius Bryn kan få bruke snøskuter til å kjøre ut materialer til klopplegging av deler av tre stier; til og ved Bjønnåsen, Vinterloken øst for
Brattåsen og Åsvolla, men maksimum fem turer til hver sti.

Anders Haugen

Hovedutvalget var også positivt til å gi Anders Haugen tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje, utstyr og ved på Bergådalsvegen fra fylkesveg 570 til ca. 2 km nord for Bjørnåsbekken og derfra opp til Fjellbu på sørsida av Fregn i Ljørdalen. Tillatelsen gjelder ut april for Anders Haugen og Lars Jørund Haugen med Trond Skåret som alternativ snøskutersjåfør.

Ljøradalen Snøscooterklubb

I siste sak vedtok hovedutvalget at Ljøradalen Snøscooterklubb ut april får bruke løypemaskin fra
høyspentledningen på gnr. 9 bnr. 62 til Smolfallskoia. Hvis politikerne er enige, kan klubbens dugnadsmannskaper da preparere snøskuterleden på den måten i perioder da vær- og føreforhold gjør løypemaskin mer egnet enn snøskuter.

Du finner alle saksutredningene og vedtakene til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 05.02.2019 14:46:22