Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17.10.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.10.2018 14:20:53
Traktorgraver

DNT Engerdal og Trysil får bruke traktorgraver for å utbedre stien til Skagsvola, det største utfartsmålet i Trysil.

Illustrasjonsfoto

​Tre motorferdselsaker og en tertialrapport sto på sakslista til hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17. oktober.

​Politikerne startet dagen på Radisson Blu Resort Trysil som deltakere på Fylkesmannens og fylkeskommunens plan- og bygningslovskonferanse. Deretter hadde de ordinært møte i rådhuset.

Tertialrapport

Når det tas høyde for de foreslåtte budsjettjusteringene, var det ved utgangen av 2. tertial kontroll på sektorens økonomi. Og de mange prosjektene sektoren skal gjennomføre i år, er stort sett i rute, skriver rådmannen. Hovedutvalget vedtok tertialrapporten enstemmig. De fleste budsjettjusteringene dreier seg om økte kostnader for sektoren:

  • Snørydding økes fra 463 000 til 1 million
  • Kommunale avgifter økes fra 1 157 000 til 1 502 000 
  • Strøm økes fra 1 137 000 til 1,3 millioner
  • Fjernvarme økes fra 671 000 nesten dobles til 1 302 952
  • Husleie for prestekontoret var ikke budsjettert, posten økes til 240 000 kroner

På inntektssida er det nødvendig med en justering; husleieinntektene blir 830 000 kroner høyere enn budsjettert.

Motorferdselsakene

Hovedutvalget innvilget enstemmig alle de tre skutersøknadene de hadde til behandling:

  • Stein Myrvold får bruke jernhest for å brakte byggemateriell fra Bittermarkvegen til hytte ved Mjølsjøen på fem turer før 1. desember.
  • DNT Engerdal  og Trysil får bruke traktor og traktorgraver langs Skagsvolastien over Stenmoen fra Brunsdalsvegen til Brunsdalsbekken for å utbedre og gruse stien. All kjøring skal foregå på eksisterende sti over Stenmoen før 16. november.
  • Ljøradalen Snøscooterklubb får bruke beltegående ATV fra bilveg til Grågåskjølen og Jøralbekken for frakt av utstyr til hogst og utbedring av deler av skuterleden, men bare på en tur til og fra hvert område og det må skje senest 15. november.

Orienteringer

I tillegg fikk politikerne svar på spørsmål om og orienteringer om bilkjøp, stillingsutlysninger, NATO-øvelsen Trident Juncture og jodtabletter.

Mer info i møteinnkallinga til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 25.10.2018 13:13:36