Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14.11.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.11.2018 14:55:31
Granskog

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift avslo konsesjonssøknaden fra Simen Kolstad om å få kjøpe Klanken skog ved Nybersund, blant annet fordi han ikke kommer til å bosette seg i Trysil.

Mot Hs to stemmer vedtok hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift å si nei til at Statskog selger Klanken skog til Simen Kolstad fra Ringebu.

​Det var den eneste saken hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift skal behandle i sitt møte 14. november.

Vedtaket

Etter forslag fra Ole André Storsnes, Sp vedtok flertallet (Ap og Sp):

Trysil kommune viser til søknad fra Simen Kolstad, Vekkomsvegen 131, 2630 Ringebu, om konsesjon for erverv av Klanken skog, gnr. 23 bnr. 13, 100, 101, 102, 103 og 104. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 avslår Trysil kommune søknaden om konsesjon. Vedtaket begrunnes med at det omsøkte ervervet ikke gir en arronderingsmessig og driftsmessig god løsning og ikke vil ivareta hensynet til bosetting i området der konsesjonseiendommen ligger.  

Vedtaket er identisk med rådmannens innstilling bortsett fra at ordet arronderingsmessig er tatt inn.

Nedstemt

Liz Bjørseth fremmet Hs forslag som ble nedstemt. Det lød:

I medhold av konsesjonsloven av 28/11-03 tillater Trysil kommune søknad om konsesjon.
Vedtaket begrunnes med at det omsøkte ervervet innebærer en tilfredsstillende driftsmessig løsning, søkeren er kvalifisert og helhetlig ressursforvaltning legges til grunn. Erverver bosetter seg ikke på eiendommen da han driver gardsbruk i Ringebu. Det er ikke bygningsmasse på eiendommen og hensynet til bosetting i området vil dermed ikke bli påvirket.  

Orienteringer

For øvrig på møtet fikk politikerne høre:

  • om status og framdrift for Taigaparken på Djupbekkmoen
  • at de skal på befaring til hjortefarmen i Ljørdalen
  • om arbeidsplassutviklinga innen landbruket i Trysil 2012-2017
  • at administrasjonen kommer tilbake til når det blir lys i alle gatelys
  • om budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. 

Les mer i protokollen til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.11.2018 16:48:14