Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 5.12.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.12.2018 13:40:00
Kveik Restaurant & Brewpubs skilt på veggen

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift gikk enstemmig inn for at Trysilelva Restaurant AS skulle få skjenkebevilling i tråd med søknaden på Kveik Restaurant & Brewpub på Trysil hotell.

Bildet er lånt fra Facebook-sida deres.

​Det handlet om skjenking, avløpsanlegg og friluftskart i desembermøtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift.

​Her er vedtakene:

Kveik

Hovedutvalget innstilling til kommunestyret er enstemmig: De mener Kveik Restaurant & Brewpub skal få skjenkebevilling i lokalene de disponerer på Trysil hotell.

Big Horn

Hovedutvalget vedtok enstemmig å godkjenne Marit Grøndalen Öhlin som stedfortreder for skjenkebevillingene på Big Horn Steakhouse og Loftet Bar i Trysilfjellet.

Friluftskart

Hovedutvalget vedtok enstemmig å ta temakartet med kartlagte friluftslivsområder til etterretning og at dette skal oppdateres og kvalitetssikres hvert fjerde år. Kartet skal brukes for å skape forutsigbarhet i arealplanleggingen, unngå at viktige områder bygges ut og sikre at arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt. Ved bruk av temakartet må man ta høyde for at områdeavgrensningene er grove og at nøyere vurderinger knyttet til enkeltområder derfor må foretas i den enkelte sak.

Avløpsanlegg

Hovedutvalget råder enstemmig kommunestyret til å innføre lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune med virkning fra 1.1.2019. Og de er like samstemte når de innstiller på å innføre lokal forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Trysil kommune med virkning fra 1.1.2019 samt at revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune skal tre i kraft 1.1.2019.

Orienteringssaker

Næringssjef Gro Svarstad orienterte om hennes avdelings arbeid med salgs- og skjenkesaker. Avdelingslederne Bjørn Tore Bækken, Ståle Elgshøen og Hans Martin Aas orienterte sammen med kommunalsjef Bjørn Myhre om sykefraværsarbeidet i sektoren. Og Hans Martin Aas svarte på Malin Skålholt Åkessons (Ap) spørsmål i forrige møte: Når blir det lys i alle gatelys i kommunen.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 15.01.2019 14:12:00