Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 31.5.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.05.2017 14:39:53
Sykkelveg

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vil ikke søke om tilskudd til gang- og sykkelveger nå. Kommunestyret har det avgjørende ordet.

​Skjenkebevilling, motorferdsel og sykkelveger var blant sakene til hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 31. mai.

Første sak var skjenkebevilling til Vestibylen Kafe og delikatesse, det nye spisestedet som Trysil Mat & Catering skal åpne i kulturhuset Hagelund.

Innstilling

Hovedutvalget innstiller enstemmig på at selskapet skal få alminnelig skjenkebevilling til 30. september 2020 med Martin André Mikkelsen som styrer og Linn Christine Molvik Mikkelsen som stedfortreder. Skjenkearealet omfatter 150 sitteplasser innendørs og inngjerdet platting utendørs.

Rovviltfellingslag

Hovedtuvalget vedtok enstemmig at Trysil kommunale rovviltfellingslag skal få bruke ATV på vegen utenfor rovviltgjerdet i Flendalen i forbindelse med fellingsforsøk innenfor gjerdet de neste fem åra. Laget må sjøl innhente tillatelse fra alle berørte grunneiere.

Overtredelsesgebyr 

Hovedutvalget vedtok enstemmig at Tysland Eiendom må betale et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner og et merarbeidsgebyr på 5 125 kroner for uaktsomme brudd på plan- og bygningslovgivningen. Det var nødvendig med blant annet dispensasjon, grensejustering og endringssøknader for å bringe tiltakene tilbake i tråd med plan- og bygningslovgivningen.

Sykkelveger

Hovedutvalget innstiller på at Trysil kommune ikke skal søke om tilskudd til bygging av gang- og sykkelveg langs Liavegen og Skredderbakken eller Bergevegen nå. De vil vente på sentrumsplanen for å se helheten og hvilke trafikktiltak de vil og bør prioritere å bruke penger på. Ved en eventuell ny søknadsmulighet bør flere aktuelle strekninger vurderes, også utenfor Innbygda.

Tertialrapport

Sektoren har mange oppgaver og generelt høyt arbeidspress, men er i rute både økonomisk og hva aktivitet angår, melder rådmannen i sektorens tertialrapport som hovedutvalget vedtok enstemmig.

Sist oppdatert: 07.06.2017 10:06:10