Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18.10.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.10.2017 10:06:53
Slettmovegen

​Områdeplanen for Innbygda er utvidet til også å omfatte boligtomter i Slettmovegen, Vestadbakken øst for Vestbyvegen, Kjellås, Korsbergsvegen nord, Søndre Moen og Rypbekklia.

Foto: Anders Gloslie

Her er vedtakene fra møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 18. oktober.

​Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift begynte med befaring på Innbygda skole, SFO og Trysil ungdomsskole. 

Ifarneset skog

Fire saker ble behandlet politisk. I den første vedtok utvalget enstemmig  at Haakon Økseter fra Ottestad skal få konsesjon på Ifarneset skog teig 9 mot at den legges til eiendommen hans og at han driver skogteigen på en landbruksmessig forsvarlig måte.

Områdeplan

Politikerne vedtok enstemmig planprogrammet for områdeplan for Innbygda med en del endringer i forhold til programmet som har vært ute på høring. Nye berørte blir varslet og får anledning til å uttale seg. Områdene som ble tatt inn i planprogrammet, er boligfelt i Vestadbakken øst for Vestbyvegen, boligfelt i Kjellås, boligtomter langs Slettmovegen, område langs Korsbergsvegen i nord og boligfelt på Søndre Moen og i Rypbekklia samt justering av grensene i Innbygda øst mot gjeldende reguleringsplaner.

VA-foretak

I den tredje saken ba rådmannen om politiske føringer på hva som skal vurderes med hensyn til å utrede et kommunalt foretak for vann og avløp. Den bestillingen kom allerede i desember 2014, og rådmannen beklager at den ikke er fulgt opp. Ap ville utsette saken til hovedutvalget hadde fått en orientering om dagens organisering og informasjon om fordeler og ulemper ved opprettelse av et kommunalt foretak for vann og avløp. Forslaget fikk bare deres tre stemmer. Flertallet på fire (Sp, H og FrP) vedtok Sps forslag som lyder:
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift tilrår ikke å jobbe videre med å se på om Trysil kommune skal opprette et eget kommunalt foretak for fagområdet vann og avløp nå. Saken legges død.

I en protokolltilførsel ber utvalget likevel om en orientering om vann- og avløpsavdelingen med spesielt fokus på økonomi samt kort informasjon om kommunalt foretak i neste møte.

Trysil prestegard

I saken om Trysil prestegard ville ikke flertallet i hovedutvalget (alle unntatt Sps Ole André Storsnes) vedta noe om utbedring eller at den skal reguleres til boligformål nå. Deres innstilling til formannskapet består etter forslag fra Høyre kun av siste avsnitt i rådmannens innstilling:
Når arealbruken knyttet til formål, avgrensning av boligareal og omkringliggende arealbruk blant annet til kirkegård, er avklart gjennom arbeidet med sentrumsplanen vurderes økonomi knyttet til salg/eie i egen sak. Denne saken legges fram til behandling i kommunestyret umiddelbart etter at sentrumsplanen er vedtatt i 2018.

Budsjett 2018

Etter behandlingen av saker fikk utvalget en orientering om status for sektorens budsjett 2018.

Hjortejakt

Aps Stein Bogsveen brakte hjorteforvaltning på banen, og etter forslag fra Høyre vedtok utvalget enstemmig:
Med mål om å åpne for hjortejakt og med henvisning til hjorteviltforskriften bes administrasjonen vurdere om det skal åpnes for hjortejakt i Trysil kommune. Det skal gjøres en vurdering av artens bestandsutvikling og en samfunnsmessig helhetsvurdering. Saken legges fram til politisk behandling innen 31.1.2018.
Det utarbeides forslag til forskrift som legges fram til behandling innen 31.3.2018.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.10.2017 14:17:32