Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 15.3.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.03.2017 12:05:00
Fartsskilt for 50-sone

Hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift har satt ned fartsgrense gjennom Løvåsen-grenda og på deler av Østsidevegen i Ljørdalen fra 80 til 50 km/t.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har innført 50-sone gjennom Løvåsen-grenda og på deler av Østsidevegen i Ljørdalen.

Andre saker som ble behandlet var:

Trysilsetra

Sp og Karen Margrethe Tangnæs, Ap ønsket å utsette saken om mindre endring av reguleringsplan for Trysilsetra slik at administrasjonen kunne vurdere de nye innspillene fra tiltakshaver. Men flertallet (H, FrP og resten av Aps representanter) sa nei og vedtok følgende:

Trysil kommune godkjenner i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, mindre endring av detaljreguleringsplanen for Trysilsetra, med tilhørende plankart revidert 17.02.2017, planbestemmelser revidert 24.02.2017 og planbeskrivelse revidert 24.02.2017.

Formålet med endringen er ytterligere detaljering av setertunene FT4-FT10 og enkelte mindre justeringer og tilføyelser til planbeskrivelsen og -bestemmelsene for å presisere og konkretisere tidligere uklare forhold også innenfor andre deler av planområdet. De mindre endringene foretatt i denne planprosessen, er nødvendige for å oppnå en tilstrekkelig detaljeringsgrad, både i plankartet, -bestemmelsene og -beskrivelsen.

Setning under punkt 4.17: «Det tillates ikke oppstue og arker på bygningene innenfor disse områdene» fjernes.
Nødvendige endringer i andre dokumenter, som følge av ovennevnte, gjøres.

Snøskuter

Hovedutvalget vedtok enstemmig å gi Knut Henning og Thomas Jerner tillatelse til bruk av snøskuter for utkjøring av grensemerker fra Trollfjordtjern til Lillerøsjøen på følgende vilkår:

  • Tillatelsen gjelder utkjøring av grensemerker på gnr. 67 bnr. 10 langs eiendomsgrensene fra Trollfjordtjern til Lillerøsjøen.
  • Tillatelsen er begrenset til totalt 10 turer, og gjelder kun på trasé som omsøkt.
  • Tillatelsen gjelder fram til 30. april 2017.
  • Det skal føres kjørebok for alle turer i henhold til denne tillatelsen. Kjørebok skal medbringes og framvises ved eventuelt oppsyn eller kontroll.
  • Tiltakshaver må selv sørge for å innhente tillatelse fra andre berørte grunneiere.

Ved brudd på vilkårene kan tillatelsen trekkes tilbake.

Møtet ble avsluttet med at administrasjonen blant annet orienterte om reguleringsplaner som kommer.

Sist oppdatert: 19.04.2017 12:44:42