Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.12.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.12.2018 12:59:51
Sledehunder

​Femundløpet får bruke skuter i perioden 20. desember 2018 til 25. februar 2019 for å kjøre opp, tråkke og vedlikeholde løypa i Trysil.

Illustrasjonsfoto

​Femundløpet AS som i 2019 skal innom Trysil, har fått tillatelse til å bruke snøskuter til løypekjøring.

​Vedtaket som hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift fattet i et ekstraordinært møte 13. desember, lyder:

Femundløpet AS v/løypesjef Lars Ivar Eide gis med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.5.1988 tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med etablering av løype og tråkking og vedlikehold av såle, samt merking langs omsøkt trasé for de delene av Femundløpet 2019 som går innenfor Trysil kommunes grenser. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:

 1. Tillatelsen gjelder kjøretraséer inntegnet på kart vedlagt søknaden.
 2. Tillatelsen gjelder i perioden 20. desember 2018 til 25. februar 2019.
 3. Følgende personer er omfattet av tillatelsen:
  1. Tomas Bryn
  2. Øystein Bryn
  3. Marius Bryn
  4. Roy Lund
  5. Webjørn Grambo
  6. Martin Grambo
  7. Erland Enger
  8. Jan Tore Søberg Risbakken
 4. Kjøringen skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. Kjøringen skal fortrinnsvis skje etter kjørebehov som skissert av Tomas Bryn, men rådmannen er innforstått med at kjørebehovet utvilsomt vil være svært væravhengig og det foreslås derfor ikke å sette noen begrensning på antall turer.
 5. Det skal føres kjørebok for alle turer i henhold til denne tillatelsen. Kjørebok og kopi av tillatelsen skal medbringes og framvises ved eventuelt oppsyn eller kontroll. Kjøreboken skal sendes i utfylt stand til Trysil kommune innen 30. mars 2019.
 6. Tiltakshaver må selv sørge for å innhente tillatelse fra alle berørte grunneiere.

Du finner kart med trasé og møtedokumenter til høyre.

Sist oppdatert: 21.12.2018 13:13:50