Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Håper på snøskuterløyper neste vinter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.10.2016 08:26:07
Mann hviler på snøskuter

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift ønsker skuterløyper i Ljøradalføret fra vintersesongen 2017/2018.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift håper det blir snøskuterløyper i Ljøradalføret neste vinter.​

Saken avgjøres av kommunestyret 8. november.

Fint supplement

Det var Høyre ved Liz Bjørseth som la fram forslaget som fikk flertall i hovedutvalget da også Arbeiderpartiet stemte for det. Forslaget lyder:

Det åpnes for snøskuterløyper i Trysil kommune begrenset til Ljøradalføret. Det utarbeides forskrift og plankart med bestemmelser for dette. Ordningen evalueres etter to år. På sikt ser vi dette som en betydelig mulighet for utvikling av næring rundt denne aktiviteten. Det vil bli et fint supplement til andre tradisjonelle, fysiske friluftsinteresser og kunne tiltrekke seg nye grupper besøkende. 

Ønsket mer

Bare Fremskrittspartiet ønsket å gå lenger. Per Johnny Talåsen foreslo:

Trysil FrP går for å åpne for snøskuterleder i Trysil. Begrunnelse: Stort engasjement i grendene og en positiv holdning fra næringslivet, ref Destinasjon Trysil.
I første omgang åpnes det for alle de tre - Ljøradalen, Vestre Trysil og Flendalen - som allerede har lagt ned et stort arbeid og engasjement i dette.

Neste vinter

Arbeiderpartiet ved Stein Bogsveen foreslo at målet skal være at snøskuterløypene er klare til bruk i vintersesongen 2017/2018.

Rådmannen ble nedstemt

Det betyr at politikerne ikke er på linje med administrasjonen. Ingen stemte for rådmannens forslag som var:

Det åpnes ikke for etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Trysil kommune. Fornøyelseskjøring med snøskuter vil på lang sikt kunne føre til en dreining fra tradisjonelt, bærekraftig friluftsliv mot et motorisert friluftsliv, med potensielt negative konsekvenser for folkehelse og øvrige friluftsinteresser.

Vilkår

I saksutredningen til høyre kan du lese om vilkårene for at snøskuterløypene skal bli en realitet og rådmannens vurderinger for og imot skuterløyper.

Sist oppdatert: 19.04.2017 12:42:48