Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil søker om ulvemillion

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.09.2017 18:25:00
Anders Nyhuus

​Anders Nyhuus og Høyre fikk flertall for å søke om midler fra regjeringens støtteordning til kommuner med ulverevir. De vil bruke pengene på å finne ut av opphavet til ulvene som holder til i Trysilskogen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Høyre og Sp har mot Aps stemmer vedtatt at Trysil kommune skal søke om å få sin andel av de 20 millionene regjeringen har satt av til kommuner med ulverevir.

​Pengene skal brukes til å finne ut av den norske ulvens genetiske og geografiske opphav.

Andres oppgave

Ap er enig i at det er viktig, men mener at det ikke er kommunens, men departementets oppgave å undersøke det. Den bestillinga har de og statsråden allerede fått fra Stortinget.

- Vi forventer at Stortinget etterspør svar på det de har bedt om, sa Randi Sætre.

Ingen tillit

Verken Anders Nyhuus, H har ingen tillit til at departementet kommer til undersøke ulvens opphav ved å samle inn nye prøver fra ulv utenfor Skandinavia, noe han mener er nødvendig.

- Det vil hjelpe i forhold til å få satt ulveforliket ut i livet hvis vi kan si at dette er en fremmed art. Det er et svar departementet ikke vil ha. Det passer ikke, derfor følger de ikke opp, sa han.

Opphav viktig

- Det skorter på tillit, tru og håp. Jeg tror ikke departementet er interessert i noen veldig omfattende undersøkelse for å finne ut av ulvens opphav, men det er viktig i forhold til forpliktelser vi har i internasjonale avtaler, sa Sletten.

Mot formodning

- Kanskje søknaden vår vil trykke på slik at deparmentet innretter prosjektet sitt i tråd med næringskomiteens forutsetninger. Da skal jeg være den første til å foreslå at vi skal trekke søknaden, sa Nyhuus. 

Intensjon

- Høyres intensjon er bra. Å fastslå opphavet trengs for å få slutt på synsinga. Vi i Ap er positive til en uavhengig undersøkelse av ulvens opphav, men det bør komme som initiativ fra sentrale myndigheter og som en NOU - Norges offentlige utredelser, sa Even Eriksen.

Du kan lese hele debatten i dokumentet til høyre.

Vedtaket

Slik lyder vedtaket i formannskapet:

  1. Trysil kommune søker Klima- og miljødepartementet om midler fra støtteordningen for kommuner med ulverevir.
  2. Trysil kommune presiserer at en søknad og eventuelt mottak av tilskuddet ikke på noen måte innebærer en legitimering av dagens ulveforvaltning, eller aksept av å ha ulverevir i Trysil, eller kompensasjon for ulempene ved dette. 
  3. Tilskuddet skal anvendes til en undersøkelse om ulvens genetiske og geografiske opphav i samarbeid med andre berørte kommuner. Trysil kommune oppfordrer andre berørte kommuner til å gjøre det samme.
  4. Som det første, men viktigste steget i en undersøkelse om ulvens genetiske og geografiske opphav, setter Trysil kommune av inntil 1 million kroner til innsamling av nytt genetisk materiale og bildedokumentasjon fra populasjoner av opprinnelige stedegne ulvebestand. Et tilstrekkelig antall individer av opprinnelig stedegen stamme prøvetas og dokumenteres utseendemessig for hver av de aktuelle regionene, f.eks. Nordlige Finland, Russisk Karelen, Kolahalvøya, Baltikum, Tver/Smolensk, Altai/Kaukasus.
    Det innsamlede materialet stilles til rådighet for både en ev. videreføring av et prosjekt i regi av de berørte kommunene jf. pkt. 3, og KLD sin utredning, jf. Stortingets vedtak 773 fra juni 2016. Midlene skal i utgangspunktet finansieres av Trysils andel av tilskudd til kommuner med ulverevir (jf. pkt. 1), men garanteres likevel av Trysil kommune. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Det utlyses et anbud til forskningsmiljøer med kompetanse på helgenom analyse for prosjektet i tråd med lov om offentlig anskaffelse.

Punkt 4 må behandles av kommunestyret siden det er snakk om en så stor sum.

Protokolltilførsel

Ap fikk med denne protokolltilførselen:

Trysil Arbeiderparti stiller seg positive til en uavhengig undersøkelse av ulvens genetiske og geografiske opphav. Dette bør komme som initiativ fra sentrale myndigheter, og en NOU (Norges offentlige utredninger) vil være en ønskelig framgangsmåte. En NOU vil kunne tilfredsstille kravene til objektivitet og forene de ulike interessene i rovdyrdebatten.

Nedstemt

Ap hadde sitt eget forslag i formannskapet, men det ble nedstemt siden bare Aps fire representanter stemte for. Forslaget lød slik:

  1. Trysil kommune søker ikke miljøverndepartementet om midler fra støtteordningen for kommuner med ulverevir.
  2. Disse midlene anses ikke som konfliktdempende, og en slik støtteordning vil ikke på noen slags måte kunne fungere som en erstatning for en aktiv ulveforvaltning.
  3. Trysil kommune vil understreke viktigheten av at Stortingets rovdyrforlik gjennomføres. En ordning med forvaltningssone for ynglende ulv forutsetter en aktiv ulveforvaltning, og dagens manglende forvaltning gir redusert næringsgrunnlag, livskvalitet og tapte rettigheter for våre innbyggere.
Sist oppdatert: 02.10.2017 09:08:37