Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Stor politisk enighet om budsjettet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.11.2017 09:42:58
Anders Nyhuus og Randi Sætre

​Formannskapet har behandlet budsjett og økonomiplan, men både Anders Nyhuus, H og Randi Sætre, Ap varslet at det kan komme flere endringsforslag fra begge fløyer i kommunestyret.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Da Ap/SV kom med sine endringsforslag i formannskapet, hadde H/Sp allerede fremmet flere av dem.​

Politikerne er med andre ord enige om svært mye i neste års budsjett, men ikke alt. H og Sp hadde flere endringsforslag enn Ap og SV, og siden de borgerlige har flertallet i formannskapet, er det deres forslag som legges fram for kommunestyret som formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Enstemmig

De forslagene alle var enige om, er:

 • Opprettholde idrettsfondet på 400 000 kroner i hele perioden (forslag fra begge fløyene)
 • Frog Identy-kurs på Nav for å få ungdom ut i arbeid eller utdanning 250 000 kroner i 2018 og 2019 (forslag fra begge fløyene, H og Sp vil også bevilge penger i 2020 og 2021)
 • Skjæraasendagene som årlig arrangement 75 000 kroner (forslag fra begge fløyene)
 • Forprosjekt Trysil prestegard 310 000 kroner på investeringsbudsjettet i 2018 (rådmannens forslag som følge av vedtak i kommunestyret 7.11.2017)
 • Salg av Tingstua tas ut av investeringsbudsjettet til barnehagesituasjonen i sentrum er avklart (forslag fra Ap og SV)

Flertall

H og Sp sørget for flertall for resten av forslagene sine også, slik at de inngår i formannskapets innstilling til kommunestyret. Anders Nyhuus, H la dem fram slik:

 • 50 %-stilling som forebyggende sykepleier som skal bidra til at folk kan bo hjemme lenger og ha økt livskvalitet før de får dyr sykehjemsplass (300 000 kroner per år).
 • Øke bemanninga på biblioteket med 60 % siden det er en viktig institusjon som brukes mye (360 000 kroner per år)
 • Sette av midler til kulturminnearbeid som en logisk konsekvens av at vi lager en kulturminneplan (100 000 kroner per år)
 • Delfinansiere psykolog 2-stilling som er en viktig tjeneste, særlig overfor unge (290 000 i 2018 og 550 000 kroner de tre neste årene)
 • Å skifte ut møblene på Borgtun bør vi ta oss råd til (360 000 kroner i 2018)
 • Sikre tilgang til veterinærtjenester er viktig, og summen er liten (40 000 kroner per år)
 • Pusse opp og male utvendige flater på Innbygda skole og Trysil ungdomsskole (450 000 kroner i 2018)
 • Styrke landbruksfondet med 2 millioner i 2018. Pengene hentes som ekstraordinær overføring fra kommuneskogen.

Underskudd

Alle økninger på drifta henter de ved å redusere overskuddet i rådmannens forslag. Det betyr et underskudd på 900 000 og 1,3 millioner i henholdsvis 2020 og 2021. Det vil de dekke med bruk av disposisjonsfond som øker i perioden siden det ligger et overskudd på 3,6 millioner i 2018 og 4,8 millioner i 2019.

Landbruksfondet

Hele formannskapet stemte for Randi Sætres (Ap) forslag om å få ei oversikt over bevilgningene fra landbruksfondet og hva det har bidratt til i forhold til sysselsetting.

- Vi tror det har hatt virkning, men vi kan ikke bare tro og mene. Vi må vite hva vi har brukt 4,5 millioner kroner på, og hvor mange arbeidsplasser det i tilfelle har reddet. Hvis ikke må vi vurdere å bruke 2 millioner kroner på områder der vi vet det virker, sa hun.

Nye arbeidsplasser?

Før hun fremmet forslaget, fant dette ordskiftet sted:

- Har vi informasjon om hvor mange nye arbeidsplasser landbruksfondet har gitt? Sysselsettinga i landbruket har gått ned i mange år. Har våre bidrag fra landbruksfondet vært med på å sikre generasjonsskifter og dempet nedgangen? spurte Even Eriksen (Ap).

Betydning

- Landbruksfondet har kanskje ikke skapt nye arbeidsplasser, men det har gjort at noen har satset videre. Tilskuddet fra landbruksfondet har vært viktig for deres investeringer, sa rådmannen.

Identitet

- Effekten kan en spørre om, men det er viktig å ta med seg at landbruket er en del av Trysils identitet og kultur. Landbruksfondet har satt fokus på ei næring som har livets rett i Trysil. Vi ser at yngre krefter tar tak og satser. Det kan ha en smitteeffekt slik at det skapes flere arbeidsplasser i et lenger perspektiv, sa Knut Løken (H).

Stoppet nedgang

- 57 søkte om produksjonstilskudd i 2016 mot 66 i 2013. Landbruksfondet har antakeligvis stoppet den voldsomme nedgangen vi så fra 2000 til 2015, en nedgang som i hovedsak skyldtes rovdyr. Det er vanskelig å si hvordan det hadde sett ut uten fondet, men jeg er rimelig sikker på at næringa hadde vært kraftig nede uten. Jeg har besøkt alle som har fått tilskudd til investeringer fra fondet - det er først og fremst der behovene er. Alle sier at de ikke hadde investert uten det tilskuddet. I snitt har de fått tilsvarende det de har fått fra Innovasjon Norge. De har altså fått dobbelt tilskudd. Antakelig burde landbruksfondet ha kommet 5-10 år tidligere. Nå begynner det å bli langt mellom yrkesbrødrene, sa ordfører Erik Sletten (Sp).

Nedstemt

Ap og SVs forslag om å fordele økninga i timeprisen brukerne skal betale for praktisk bistand i hjemmet, over tre år i stedet for å øke med 60 % over natta ved årsskiftet, fikk bare deres fire stemmer og ble nedstemt.

- Økningen er altfor dramatisk og usosial. Kan hende er 400 kroner timen riktig pris, men da må den trappes opp med 50 kroner per år i tre år heller enn 150 kroner over natta, sa Randi Sætre.

Overslag

Anders Nyhuus sa at de har bedt om å få kalkyler og mer informasjon om saken før kommunestyrets behandling, da de synes at lik timepris og makspris for alle uansett om de tjener 2G eller over 5G, virker å ramme skjevt. 2 800 kroner per måned for en som har ei årsinntekt på 187 000 kroner, er mye, sa han. Så de kommer tilbake til saken i kommunestyret. 

Sist oppdatert: 29.11.2017 11:29:15