Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Mer bredbånd i Nordre Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.12.2017 11:01:50
Kart over bredbåndutbyggingsområder i Nordre Trysil

​Formannskapet har vedtatt å bruke nesten 5 millioner kroner på bredbåndutbygging i områdene rundt Jordet og Slettås iht. kartet her (unntatt Eltdalen - hvorfor den grenda er utelatt i denne omgangen, ser du i dokumentet til høyre.)

​Formannskapet har enstemmig vedtatt å bruke rundt 5 millioner kommunale kroner på mer bredbånd i Nordre Trysil.

​Når Abakus AS på vegne av Trysil kommune legger bredbåndutbygginga i Landsjøåsen-Langtjernåsen-Galåsen og Støa-Linnes ut på anbud rett over nyttår, lyser de også ut et tredje prosjekt; områder rundt Jordet og Slettås, samt fra Myrvang til Engerneset i Trysil og videre til Heggeriset i Engerdal.

Områdene rundt

Det handler områdene som ligger inntil det som i dag bygges ut i kommersielt i Jordet sentrum og med Nkom-midler fra Jordet til Slettås, det vil si Jordet nordvest, Jordet nord, Jordet øst Jordet sør og Stenersæter, i alt 111 husstander. Du finner kart over området i saksutredninga til formannskapet til høyre.

Myrvang-Engerneset

Fra Myrvang nord for Jordet til Engerneset er det 60 husstander som kan få bredbånd. Og så er håpet at en synergieffekt av å videreføre fiber fra Jordet øst og nordover, er at også husstander mellom Jordet og Myrvang kan få høyhastighets bredbånd.

4,9 millioner

Trysil kommune må regne med å bruke 4,9 millioner kroner fra egen kasse til utbygginga, med andre ord 28 500 kroner per husstand. Dermed er de 10,1 millionene lokalpolitikerne har satt av til bredbåndutbygging så godt som oppbrukt. Med de vil ikke gi seg med det.

Hele kommunen

Formannskapet har enstemmig vedtatt at Trysil kommune også neste år skal søke Nkom og Hedmark fylke om støtte til nye utbyggingsprosjekter som omfatter hele kommunen. Og etter forslag fra ordfører har de bedt rådmannen legge fram forslag til kommunal finansiering av bredbåndutbygging innenfor en ramme på 30 millioner kroner over en periode på fem år.

I verste fall

Bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit og næringssjef Gro Svarstad har regnet ut at hvis hele kommunen skal få høyhastighetsbredbånd, og vi ikke får støtte fra verken Nkom eller fylkeskommunen, vil det koste kommunen 30 millioner kroner over en fem-årsperiode. Med støtte og i beste fall er summen 15 millioner kroner. Mest sannsynlig vil behovet for kommunalt bidrag være 20 millioner, heter det i saksutredninga.

Nye prinsipp

Randi Sætre, Ap stemte for rådmannens innstilling og ordførers endringsforslag, men hun mente at politikerne nå beveget seg ut i nytt farvann med hensyn til prinsipper og penger de ikke har, så hun ville at kommunestyret skulle sluttbehandles saken. Det fikk hun bare med seg egne partifeller på, så forslaget falt med fem (H, Sp og SV) mot tre stemmer. Vedtaket i formannskapet er altså endelig.

Ikke finansiert

- Vi sier at vi skal søke om midler til videre utbygging, men vi har ikke finansiert videre kommunal deltakelse. Det ligger ikke ei krone i økonomiplanen. Med dette vedtaket binder vi opp investeringsmidler. Vi bruker også opp alle pengene vi har bevilget fram til 2020 i et område vi ikke søker ekstern finansiering til. Da kan resten av kommunen forvente det samme. Gaper vi litt høgt nå uten å vite konsekvensene? Saken bør behandles av kommunestyret, sa Randi Sætre før avstemminga.

Stort løft

- Kommunestyret er kjent med alternativ 6 som vi går inn for her, og vi holder oss innenfor bevilget ramme. De trenger derfor ikke å få saken før rådmannens forslag til finansiering innenfor en ramme på 30 millioner kroner, foreligger. Det blir store løft for kommunen dersom vi skal gå på resten, men vi ser at det betyr veldig mye for at folk skal fortsette å bo i hele Trysil, sa ordfører Erik Sletten. 

Gambler litt

- Hvis vi ikke får til den finansieringa, betyr det at resten av kommunen sitter att med ingenting, og at vi har brukt mye i én del av kommunen. Vi gambler litt nå, men jeg håper vi kommer dit at vi får tatt resten av kommunen også, sa Liz Bjørseth, H.

Ryggdekning

- Vi skal ikke gamble for mer enn vi kan stå inne for. 30 millioner kroner har vi ryggdekning for, og det er utsikter til inntekter i framtida også, sa Marit Nyhuus, SV.

- Dette er noe alle politikerne i Trysil vil. Dette klarer vi å løse, sa Knut Løken, H.

Sist oppdatert: 08.12.2017 08:24:49