Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i fondsstyret og formannskapet 9.6.2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.06.2020 13:26:09
Pumptrack i GT Bikepark. Foto: Fredrik Otterstad

Fondsstyret gir Destinasjon Trysil en halv million kroner i tilskudd til utvidelse av sykkeltilbudet i Trysil.

Foto: Fredrik Otterstad

Fondsstyret overlater til kommunestyret å eventuelt finne penger til skuterledutredninger i Flendalen og Vestre Trysil.

​Fondsstyret behandlet to søknader om tilskudd fra næringsfondet og tre søknader om tilskudd fra Raskiftet-fondet.

Næringsfondet

 • UL Flendølen om tilskudd til å utrede skuterløype i Flendalen. Ap ville innvilge søknaden, men flertallet (Sp, SV, H og FrP) avslo den fordi den ikke er i henhold til fondets vedtekter. Men de ber kommunestyret finne 56 000 kroner til søker i forbindelse med behandlingen av tertialrapport nummer 1.
 • Destinasjon Trysil får 500 000 kroner til økt sykkelsatsing. Høyre foreslo å oppfordre søker til å søke om ytterligere 1 million til formålet. Bare Ap var enige, og forslaget falt.

Raskiftet-fondet

 • Ola Neby får ikke tilskudd til hjortehegn da tiltaket ikke er i tråd med Raskiftet-fondets vedtekter.
 • Utåkut løypelag for 245 000 kroner til etablering av turorientering i Osensjøområdet.
 • Vestre Trysil snøskuterklubbs søknad om 493 375 kroner til utredning og etablering av skuterled i Vestre Trysil ble avslått da den ikke er i tråd med fondets vedtekter. Ap ville innvilge 273 375 kroner. Flertallet ber kommunestyret finne hele beløpet når de behandler tertialrapport nummer 1.

Formannskapet

Formannskapet behandlet disse sakene:

 • Tertialrapport nr. 1 2020 ble endret mht. dekning av snøskutersøknadene, bl.a. ved hjelp av bruk av det bundne fondet Avbøtende tiltak regionskytefelt. Forslaget kom fra posisjonen og ble formannskapets innstilling til kommunestyret. Ap støttet Hs forslag om å be rådmannen foreslå inndekning av snøskuterutredningene til kommunestyrets behandling, men det falt.
 • Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret godkjenner regnskap og årsberetning 2019.
 • Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret tar saken nivå og standard på varer og tjenester i Trysil kommune i forhold til lovpålagt nivå til orientering.
 • Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyre avslutter ÅTE-prosjektet. Høyre fikk ingen støtte for sitt forslag om å be rådmannen utrede digitaliseringspotensialet i Trysil kommune.
 • Flendalen Beitelag SA bør slippe med en tredel av beite- og vegleien til Trysil kommuneskoger KF i 2019 og 2020, syntes alle unntatt Høyre som mener at dette ikke er en sak for eier, men for styret. Alle støttet Sp, SV og FrPs forslag om å gå i dialog med Fylkesmannen i forhold til at tilskuddet til det rovdyravvisende gjerdet i Flendalen ikke lenger dekker kostnadene. Kommunestyret avgjør saken.
 • Trysil skal søke om midler til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger, vedtok et enstemmig formannskap, men de presiserer at det ikke på noen måte innebærer en legitimering av dagens ulveforvaltning, aksept av ulverevir i Trysil eller kompensasjon for ulempene av det.
 • Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at Trysil ikke skal inngå i et felles forliksråd i Sør-Østerdal, men ha eget forliksråd. Det er flertallets holdning (Sp, SV og FrP). Ap og H stemte for felles forliksråd.
 • Runa Elisabeth Skyrud får fritak fra verv som jordskiftemeddommer om kommunestyret stemmer som formannskapet.
 • Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2021-2024 ber formannskapet kommunestyret velge Ariane Bekk Norstad, Irene Runningen, Marte Vikheim Sørensen, Gro Svarstad, Halvor Kristoffer Sætre, Morten Olsen Lutnæs, Halvor Opseth og Rolf Kvile.
 • Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 2021-2024 ber formannskapet kommunestyret velge Pernille Lans, Ellen Kristine Slemmestad Jægersborg, Marianne Fjelltveit, Åse Frederiksen, Stein Engebret Storsnes, Erik Johan Hildrum, Bjørn Olsen og Roger Holmstrøm.
 • Som meddommere til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 ber formannskapet kommunestyret velge Kjersti Katrine Rønning, Lene Øien Karlsen, Ingrunn Tremoen, Ruth Norderhaug Hammer, Nancy Storsnes, Nina Nordhagen Hildrum, Ester Borg Rasmussen, Rigmor Storsveen, Liz Bjørseth, Gro Eggen Hansen, Ynge Skarpsno Westby, Per Kristian Akre, Bjørn Helge Kristiansen, Lasse Bolstad, Thomas Pedersen, Erland Svingen, Kjetil Svingen, Ole Petter Blestad, Ståle Elgshøen og Einar Hyllvang. 
 • Formannskapet innstiller på at kommunestyret legger ned Trysil kommunes tilsettingsreglement fra 2004 når partssammensatt utvalg vedtar ny ansettelsesprosedyre for kommunen.

Kommunestyret fatter vedtak i disse sakene (med unntak av ulvemidlene) 23. juni.

Se saksutredningene, behandlingen i fondsstyre og formannskap samt vedtak og innstillinger i møtedokumentene under Mer informasjon.

 

Sist oppdatert: 11.06.2020 13:00:36