Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i formannskapet 3.4.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.04.2018 13:50:27
Pc, nettbrett og smarttelefon

​Med villige utbyggere, dugnadsvilje i grendene, stor oppslutning blant abonnentene og offentlige tilskudd håper formannskapet at hele Trysil skal ha høyhastighetsbredbånd i løpet av fem år etter den anbudsrunden de nå ber kommunestyret lyse ut.

​Formannskapet håper hele Trysil skal ha fått høyhastighetsbredbånd i løpet av få år.

​Møtet startet med eierinformasjon fra styreleder Pål Tajet og daglig leder Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil.

Bredbånd

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at vi skal legge bredbåndutbygging i resten av Trysil ut på anbud med en klausul om at alt skal bygges ut i løpet av fem år. Det er antydet at det vil koste 30 millioner kroner i tillegg til det utbyggeren står for. De millionene skal dekkes gjennom grendedugnader, egenandeler og tilskudd fra Nkom, fylkeskommunen og kommunen. Formannskapet ber kommunestyret vedta å ta 10 millioner kroner fra kommuneskogen neste år og sette på et fond som skal øremerkes bredbåndutbygging.

Gladsak

Alle i formannskapet er kjempefornøyde med både egen og andres innsats på bredbåndfronten i Trysil. Til denne saken sa de blant annet:

  • Randi Sætre, Ap: Den viktigste infrastrukturen vi kan investere i. Det er viktig å satse på hele kommunen. Ildsjelene har gjort en fenomenal jobb.
  • Erik Sletten, Sp: Vi har økonomi til å gjøre dette som vil gjøre det attraktivt å fortsette å bo i og flytte til Trysil. Folketall og næringsliv påvirkes direkte. Det er det jeg har størst forventninger til.
  • Knut Løken, H: En gladsak som utvikler seg i mer og mer positiv retning. Dette er veldig positivt for sysselsetting, næringsutvikling, innbyggertall og reiseliv.
  • Stein Bogsveen, Ap: Folk er utrolig positive til ildsjelene, både fastboende og hytteeiere. Eldre ser nytten av bredbånd når barnebarn kommer på besøk. Bredbånd er viktig for bolysta.
  • Even Eriksen, Ap: Med dette tilrettelegger vi for bosetting og nye arbeidsplasser, for innbyggerne våre. Vi er framtidsrettet!

Tepas-tomt

Kommunestyret skal også ta stilling til tomteprisen når Tepas Industrier skal utvide. Formannskapet innstiller på å gi rådmannen fullmakt til å selge 1,4 dekar for 100 kroner kvadratmeteren.

Boligtomter

Boligtomter i Bygdeberget er den tredje saken formannskapet sendte til kommunestyret. Innstillingen går ut på at kommunen skal kjøpe 67,4 dekar av Ida Busk for 3,5 millioner kroner. Alle unntatt SV stemte dessuten for Hs forslag om at administrasjonen skal legge fram en egen sak som viser utviklingskostnadene for tomteområdet og beregne salgspris ut fra det.

Energi og klima

Den fjerde saken kommunestyret får fra formannskapet handler om prosjektet Energi og klima i Sør-Østerdal. Formannskapet sier nei til å bli med på videreføringa av prosjektet, men ønsker å få være med å utarbeide felles grunnlagsmateriale til en energi- og klimaplan for kommunene. Det vil koste Trysil 50 000-100 000 kroner.

Delegering

I siste sak ba rådmannen om tilbakemelding på skissen til framtidig delegeringsreglement. Han tar med seg innspillene i den videre behandlingen. Hovedutvalgene skal få saken presentert i forhold til sitt lovverk, mens formannskapet ønsker å forholde seg til de overbyggende lovene. 

Rådmannen orienterte

Til slutt orienterte rådmannen om særlig ressurskrevende pasienter, utbyggingsavtaler, Strandvoldbrua, kommunesamarbeid og omorganisering. Se resyme i protokollen til høyre.

Sist oppdatert: 05.04.2018 15:14:48