Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i fondsstyret 3.4.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.03.2018 12:39:11
Utsnitt av forsida til Trysil Byggsystems hjemmeside

Trysil Byggsystem og deres tre samarbeidspartnere har fått 200 000 kroner til et prosjekt som skal løfte Trysil innen trebasert byggeri og produksjon.

Trysil Byggsystem får 200 000 kroner i tilskudd til utviklingsprosjektet ARKi3.

​Fondsstyret behandlet saken i sitt møte 3. april. Politikerne uttrykte stor begeistring for ARKi3.

- Vi må bare glede oss over initiativrike aktører som vil skape noe i kommunen vår. Dette er kjempeinteressant og positivt og vil sette Trysil på kartet for nye bruksområder for tre. Fem sentrale arkitektkontorer er med. Det er kjempespennende at de vil gjøre noe i Trysil, sa Knut Løken, H.

Hele verdikjeden

Ordføreren fulgte opp:

- Dette er en veldig positiv sak. Her brukes kompetanse som fins i Trysil på skog, råvarer, produksjon og foredling og ny kompetanse fra arkitekter. Det er hele verdikjeden i lag i Trysil, og det er veldig positivt. Jeg tror dette er et resultat av at vi politikere har snakket så mye om tre i flere år, sa Erik Sletten, Sp.

Utviklingsmiljøer

Marit Nyhuus, SV sluttet seg til alt det positive.

- Dette er et resultat av politikernes mangeårige treprat. Jeg er svært glad for at kommuneskogen er med i slike utviklingsmiljøer. Dette føyer seg inn i alt som skjer i Trysil om dagen. Det meste kaster av seg, og den karusellen må vi være med på, sa hun.

Malmfuru

Stein Bogsveen, Ap syntes også prosjektet er positivt. Hvis bruken av gammel malmfuru, som er for stor for hogstmaskin, når et høyt nok volum, kan det bli jobb for et par-tre mann i skogen også, sa han.

Kommuneskogen

Også Randi Sætre, Ap syntes prosjektet er interessant. Hun stemte for å gi tilskuddet, men lurte på om ikke kommuneskogen, som er en av partnerne, like gjerne kunne stått for dette tilskuddet - i tillegg til råvarer og eget arbeid - siden de har større økonomiske muskler enn kommunens kraftfond. Hun tar det for gitt at kommuneskogen går inn med penger i fase to.

Partnere

Trysil Byggsystem AS har tre samarbeidspartnere i prosjektet: Trysil kommuneskoger KF, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og fem arkitektkontorer med spesialkompetanse innenfor trebyggeri; Jensen & Skodvin, Jarmund/Vigsnæs AS, Snøhetta Oslo AS, Helen & Hard AS og Element Arkitekter AS.

Innovasjonsløft

Hensikten med utviklingsprosjektet er å skape grunnlag for et utviklingssamarbeid som kan bidra til å løfte Trysil som kompetanse- og innovasjonssenter for trebasert byggeri og produksjon. Planen er å utvikle fem ulike byggeprosjekt i tre, der arkitektkontorene har ansvar for hvert sitt prosjekt, heter det i saksutredninga.

Svært interessant

Trysil har lange tradisjoner innen for tremekanisk industri, der søker er en av hovedaktørene. Dessverre er det få aktører igjen i Trysil, og konkurransen er hard. Skal Trysil vedlikeholde og videreforedle trekompetansen, er det nødvendig med kontinuerlig kompetanseutvikling, og det er behov for å ta nye grep. I så måte er det partnerskapet som her er etablert, svært interessant. Her har vi aktører som representerer hele trevirkets næringskjede; fra skogeier via arkitekt- og designmiljøer til produsent, skrev rådmannen.

Kraftfondet

Politikerne fikk også status for kraftfondet der det før møtet var igjen 3 625 000 kroner av bevilgninga til investeringer i tre-, industri-, bygg og anleggsvirksomhet og 380 000 kroner av det ordinære kraftfondet.

Arbeidsplasser

Møtets orientering var det næringssjef Gro Svarstad som skal holdt, og den handlet om den positive arbeidsplassutviklinga i Trysil i 2016 og 2017.

- Den er et resultat av summen av mange faktorer; veldig gode rammebetingelser, større investeringslyst, bra omdømme, interessante områder å investere i, helårsarbeidsplasser, bevissthet og forståelse for lokal verdiskaping, større samarbeid mellom lokale aktører, at lokalt er konkurransefortrinn og ikke minst kommunens rolle der politikerne har bevilget ekstra til næringsutvikling og ekstra ressurser til å jobbe proaktivt. Det generer større pågang, og vi er inne i en god spiral, slo hun fast og så ingen mørke skyer i horisonten, tvert imot.

Sist oppdatert: 04.04.2018 13:35:27