Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i formannskapsmøtet 7.3.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.03.2017 10:50:00
Bussjåfør på jobb

​Hedmark Trafikks tiltaksplan løser ikke utfordringene Trysil står overfor, skriver formannskapet i sin høringsuttalelse der de kommer med flere forslag som kan bøte på det.

Her er vedtakene fra møtet i fondsstyret og formannskapet 7. mars.

Politikerne startet dagen i rollen som fondsstyre. Da hadde de fire saker til behandling. De to første varr status for kraftfondet og næringsfondet som viser at det før møtet var igjen henholdsvis 545 000 kroner og 260 000 kroner til søkere i år. Fondsstyret tok det til orientering.

Raskiftet

Søre Osen grendeutvalg fikk 36 000 kroner i tilskudd fra næringsfondet til etablering av besøkssenter for Raskiftet vindkraftverk. Det var akkurat det de hadde søkt om.

Landskappleiken

Hovednemnda for Landskappleiken 2018 fikk det de søkte om, 200 000 kroner,  i tilskudd fra næringsfondet. For at ikke fondet skulle bli så godt som tomt så tidlig på året, vedtok fondsstyret at halvparten ikke skal belastes fondet før i 2018.

Sør-Østerdal næringshage

Daglig leder Espen André Kristiansen og styreleder Christian Børresen orienterte om Sør-Østerdal næringshage med det formål å få Trysil med på laget. Det blir behandlet politisk senere. 

Ros til næringsavdelingen

Næringsavdelingen fikk applaus og ros fra formannskapet etter sine statusrapporter om lærlinger, bredbånd, næringsforum og rekrutteringsarbeid. De er ikke mange, men de rår over og lykkes med fantastisk mye - se protokollen til høyre.

Positivitet

Formannskapet gledet seg over positiviteten rundt Trysil for tida; folketallet går opp, flere søker helsejobber, tryslingene er flinke ambassadører for Trysil, det er mye engasjement og motivasjon blant folk og arbeidsplasser som kommer fordi tryslinger – utbyggere, private og næringsliv – handler lokalt.

Andre tema

Flere andre spørsmål ble også reist i møtet, blant annet stoda for vegen på vestsida av Osensjøen - se protokollen til høyre.

Fritak

Tre saker ble behandlet i formannskapet. I den ene innstiller formannskapet på at Anne Dreyer S. Lerbak skal få fritak fra vervet som meddommer i Sør-Østerdal tingrett slik hun har søkt om. Begrunnelsen er at hun allerede har hatt vervet i åtte år. Kommunestyret avgjør saken.

Hedmark Trafikk

Den andre saken var høring av tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021. Der sender formannskapet følgende høringsuttalelse:

Den økonomiske ramma for kollektivtrafikken i fylket må økes om man skal nå målet om vekst i antall passasjerer.

Trysil kommune synes framlagte trafikkplan er lite offensiv. Den løser ikke de utfordringene Trysil står ovenfor. Trysil kommune foreslår følgende løsninger:

 • Turisttrafikken, det vil si turister, hytteeiere og sesongansatte, må inngå som en del av det totale trafikkgrunnlaget.
 • Regionlinjen Engerdal-Trysil-Elverum med korrespondanse til Oslo/Gardermoen, Hamar/Gjøvik/Lillehammer og Sælen/Stockholm må opprettholdes og videreutvikles.
 • Lokallinjene må sikres og tilpasses, slik at også er et tilbud i høytider og når det er ferieavvikling.
 • Bestillingstransporten må opprettholdes som et utfyllende tilbud til og fra kommunesentrene. Det defineres ikke et minimumstall for antall reisende.
 • Skibussen i Trysil tilrettelegges som en bybuss/servicelinje og finansieres som et spleiselag mellom Hedmark Trafikk og Skistar.
 • Det etableres rutetilbud på tvers av grensa Norge/Sverige.
 • Kommunene må involveres som høringsinstans i forbindelse med utarbeiding av krav spesifikasjoner for kommende anbud.

Arbeidsgiverpolitikk

Den tredje saken handlet om Trysil kommunes arbeidsgiverpolitikk - Skodd for framtida. Der ble formannskapets innstilling slik:

 1. Det vedlagte forslaget til ny arbeidsgiverpolitikk Skodd for framtida vedtas som Trysil kommunes
  arbeidsgiverpolitikk og gjøres gjeldende fra 1.5.2017.
 2. Trysil kommunes arbeidsgiverpolitikk av 2007 utgår.
 3. Arbeidsgiverpolitikken evalueres en gang per kommunestyreperiode.
 4. Arbeidsgiverpolitikken settes på dagsorden i fellesmøter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte en gang per år.

Kommunestyret fatter endelig beslutning i saken.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 10.05.2017 13:49:51