Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i formannskapet 23.1.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 19.01.2018 08:22:26
Sigarettskap i butikk

​Tobakkutsalg skal nå kontrolleres på lik linje med alkoholutsalg.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Formannskapet hadde én sak til behandling i årets første møte 23. januar; tilsynsavgift for tobakkutsalg.

Men politikerne ville ikke fastsette noe avgiftsnivå nå. Først vil de se hva tilsynet koster. Så de legger fram denne enstemmige innstillinga til kommunestyret etter forslag fra Ap v/Randi Sætre:

Kontrollene gjennomføres på samme måte som kontrollene etter alkoholloven. Det innhentes tilbud fra eksternt selskap på gjennomføring av kontrollene.

​Avgiftsnivå

Rådmannen hadde foreslått at tilsynsavgiften for tobakksvarer og -surrogater skulle settes til kr 4 500 for årlige salgssteder, kr 2 250 for salgssteder med opptil sju måneders drift og kr 1 200 for midlertidige salgssteder.

For drøyt

Liz Bjørseth, H opplyste at det koster 3 500 kroner å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret. At kommunen så skulle dra til med høyest tillatte tilsynsavgift i tillegg, syntes hun var drøyt. Hvis den som kontrollerer alkoholsalg og skjenking, også tar tobakkssalgskontrollen, vil det ikke bli så mye ekstraarbeid at det er nødvendig å ta så høye avgifter, mente hun og var mer stemt for lik, lav avgift uavhengig av driftstype.

Forskjeller

Randi Sætre, Ap sa at 4 500 kroner er mye penger for en liten grendebutikk i forhold til en stor butikk i sentrum. Hun lurte på om de kanskje burde differensiere etter omsetning. Men hvordan avgiften blir, kommer de altså tilbake til når de vet hva kontrollen vil koste.

Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er at Stortinget har endret tobakkskadeloven og -forskriften slik at det fra 1. januar 2018 ikke er tillatt å selge tobakksvarer og -substitutter uten å være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Lovendringen medfører også at kommunen skal føre tilsyn med registrerte salgssteder. Tilsynsordningen skal finansieres med tilsynsavgift.

Orienteringer

Tre orienteringer sto på programmet: 

  • Gjennomgang av regelverk for hva Trysil kommune kan benytte utbytte fra Trysil
    kommuneskoger KF og Trysil kommune Holding AS til v/rådmann Jan Sævig
  • Status i arbeidet med evalueringa av administrativ struktur i Trysil kommune
    v/rådmann Jan Sævig
  • Informasjon til eier fra Trysil Industrihus AS v/daglig leder Torgal Sætre
    og styreleder Laila Høgli Vangen

I tillegg hadde Aps Even Eriksen og Randi Sætre noen spørsmål på tampen av møtet. Dem kan du lese om i møteprotokollen til høyre.

Sist oppdatert: 24.01.2018 15:09:34