Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i formannskapet 20.6.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.06.2017 10:58:22
Barnehagen i Søre Trysil

​Live Skaaret og Ingunn Bustad vil starte Revhi familiebarnehage i barnehagen i Søre Trysil når kommunen avvikler sin barnehagedrift. De har søkt om kommunalt driftstilskudd.
Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Familiebarnehage i Søre Trysil og orientering om dronningbesøket og Støa kanal sto på programmet til formannskapet 20. juni.

​Ordføreren innkalte til ekstraordinært formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet samme dag.

Familiebarnehage

Live Skaaret og Ingunn Bustad ønsker å starte familiebarnehage for inntil fem unger i Plassen nå som det er klart at kommunen ikke lenger skal ha barnehagetilbud i Søre Trysil. De søkte om kommunalt driftstilskudd, og formannskapet innstilte enstemmig slik:

  • Det gis kommunalt tilskudd til Revhi familiebarnehage DA til drift av en enkel gruppe under forbehold om at virksomheten godkjennes som barnehage.
  • Tilskuddet gis med barnehageoppstart i løpet av barnehageåret 2017/2018. Med oppstart i august vil dette bety kr 297 000 i 2017.
  • Det gis kommunalt tilskudd etter forskrift om tildeling av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Saken ble avgjort i kommunestyret samme dag. Saksutredningen finner du til høyre.

Dronningbesøk

I forbindelse med dronningbesøket i august ga rådmannen denne orienteringen:
Dronning Sonja kommer til Trysil for å motta Trysil-Knutprisen. Kommunen har vertskapsrollen når kongelige kommer på besøk. Kommunen, Fylkesmannen og priskomiteen samarbeider om programmet. Dronningen kommer kl. 12.30. Kommunen står for lunsjen på Trysil hotell. Utdelinga av prisen skjer i Fladhagenparken etter lunsj. Barnehagebarn og skoleelever fra hele Trysil blir invitert spesielt. Rådmannen venter over 2 000 publikummere. Noen bygningsmessige endringer på scenen må til, og kommunen må skaffe til veie et lydanlegg. Kommunens kostnader er ikke tallfestet. Formannskapet ga sin tilslutning til skisserte utgifter.

Støa kanal

Støa kanal må repareres om det skal bli flere kanalspill der. Rådmannen ga denne orienteringen:
Kommunen skal snart overta Støa kanal. For at det skal bli kanalspill der i 2018, må aksling og vasshjul repareres for 500 000-600 000 kroner. Kulturstiftelsen Kanalen er i gang med å samle inn penger, men vil også søke kommunen om tilskudd. På kulturbudsjettet er det cirka 50 000 kroner til kulturhistoriske prosjekter. Rådmannen har gitt tilsagn om bidrag på 40 000-50 000 kroner derfra til vasshjulet. I tillegg kan kommunestyret forvente å få en søknad på cirka 50 000 kroner i oktober.

Sist oppdatert: 26.07.2017 12:11:12