Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i formannskapet 13.9.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.09.2017 16:20:00
Erik Sletten, Stein Bogsveen, Even Eriksen og Randi Sætre

​Ordfører Erik Sletten, Stein Bogsveen, Even Eriksen, Randi Sætre og resten av formannskapet var både valgstyre, formannskap og fondsstyre i trippelmøtet 13. september.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Trysil Byggsystem får 660 000 kroner fra kraftfondet for å utvikle prototyphytter tilpasset det internasjonale markedet.

Det vedtok de enstemmig da de møtte som fondsstyre i trippelmøtet 13. september. Politikerne var atskillig rausere enn rådmannen la opp til. Han hadde foreslått et tilskudd på 200 000 kroner.

Kraftfondet

Fondsstyret tok oversikten over bruken av kraftfondet så langt i år til etterretning. Men først etterlyste Randi Sætre, Ap de fem millionene som kommunestyret vedtok å styrke kraftfondet med i april. Rådmann og næringssjef forklarte at de pengene ikke ble overført før handlingsdelen i næringsplanen er klar og forvaltningsprinsippene for fondet er revidert.

Formannskap

Som formannskap behandlet de disse sakene:

 • Melding om eierskap og foretak i Trysil kommune
  Formannskapet vedtok enstemmig å utsette saken til 24. oktober. I mellomtida skal ordføreren, Randi Sætre og Anders Nyhuus diskutere og legge fram ei bearbeidet eierskapsmelding som blant annet for å tydeliggjøre kommunens interesser i de viktigste selskapene de eier. 
 • Deltakelse i Sør-Østerdal Næringshage
  Med Sp og Hs 5 mot Aps 4 stemmer vedtok formannskapet at Trysil kommune ikke skal kjøpe aksjer i Sør-Østerdal Næringshage. Ap ville gi rådmannen myndighet til å kjøpe aksjer for 20 000 kroner når eller hvis ei bedrift i Trysil ønsket å slutte seg til næringshagen.
 • Tertialrapport nr. 2 2017 - Trysil kommune
  Formannskapet tok inn utvidelse av logopedstillingen i år i vedtaket etter forslag fra Ap v/Randi Sætre. Kommunestyret skal vedta saken. Formannskapet innstiller slik:
  Formannskapet tilrår kommunestyret å ta tertialrapport nr. 2 2017 til etterretning.
  Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettjusteringer som foreslått i rapporten,
  inkludert å utvide logopedstillingen, jf. anbefalingen fra hovedutvalg for oppvekst og kultur.
  Rådmannen gis myndighet til å justere alle sektorrammer ved årets slutt, slik at budsjettkontoer med fastlønn, ferievikar og sosiale utgifter blir i samsvar med regnskap 31.12.2017.
 • Godkjenning av avtale mellom NAV-hjelpemiddelsentralen og Trysil kommune

  Formannskapet innstiller enstemmig på at kommunestyret skal godkjenne avtaleutkastet.
 • Evaluering av administrativ struktur i Trysil kommune
  Rådmannen fikk formannskapets enstemmige velsignelse til å evaluere den administrative strukturen i Trysil kommune. I løpet av året skal kommunestyret få en sak som evaluerer nåværende struktur og, hvis det er formålstjenlig, inneholder forslag til justeringer. Ansatte og ansattes organisasjoner vil bli trukket inn i arbeidet iht. Hovedavtalens avtalebestemmelser.
 • Støtteordning for kommuner med ulverevir
  Fem Sp og Hs 5 stemmer vedtok formannskapet Hs forslag om at Trysil kommune skal søke om midler fra ordningen. Aps fire stemte for sitt eget forslag om å ikke søke. Se egen sak til høyre.

Valgstyre

 ​Som valgstyre godkjente de valgprotokollen for stortingsvalget 2017.

Orienteringer

Formannskapet fikk også flere interessante orienteringer:

 • Først fra en ekstern aktør som på grunn av forretningsmessige forhold fikk holde sin orientering bak lukkede dører.
 • Så snakket arkitekt Børre Skodvin om tre som mulig byggemateriale i framtidig sentrumsutvikling.
 • Næringssjef Gro Svarstad orienterte om status i arbeidet med ny næringsplan. Formannskapet fikk høre hva som er gjort, ble orientert om innspillene som har kommet fra de ulike bransjene, og fikk informasjon om hva som videre skal skje.
 • Til slutt kom daglig leder og aksjonær Eivind Hellandsjø og informerte om bedriften  i Industriskinn AS. Dens hovedprodukt er vernebekledning i skinn og tekstil til smelteverksindustrien. De øvrige aksjonærene er tryslinger, og bedriften skal flytte produksjonen til Trysil så snart sertifisering med mer er klart. Styreleder Rolf Kvile og styremedlem Olav Bø  var også til stede.

 

 Mer informasjon

​Saksutredninger og vedtak (Velg riktig utvalg og riktig møtedato)

Trysil søker om ulvemillion

Sist oppdatert: 02.10.2017 09:04:10