Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i formannskapet 13.2.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.02.2018 09:52:12
Borgtun

​Opprettelse av skjermet enhet på Borgtun er en av to saker i det ekstraordinære formannskapsmøtet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Det er ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 13. februar kl. 9.

​Årsaken er at de skal innstille i to saker som skal opp i kommunestyremøtet som begynner en time senere.

Skjermet enhet

Den første saken handler om skjermet enhet på demensavdelingen Borgtun. Hovedutvalg for helse og omsorg innstiller slik:

 1. Det opprettes en midlertidig skjermet enhet ved Trysil sykehjem, avdeling Borgtun.
 2. Det tildeles 7,75 nye årsverk med virkning fra 1.4.2018.
 3. Enheten regnskapsføres som eget tiltak gjennom 2018.
 4. Sektoren tilføres 3 700 000 kroner.
 5. Hovedutvalget ber om å få fremlagt en sak når bemanningsbehovet på Borgtun er endelig
  avklart. Det skal vurderes om 2,2 årsverk som var knyttet til tidligere ressurskrevende pasient,
  kan overføres til ny ressurskrevende pasient.

Nye stillinger

Den andre handler om nye stillinger i forvaltning og teknisk drift. Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift innstiller slik:

 1. Det opprettes følgende nye stillinger på sektoren forvaltning og teknisk drift:
  100 % stilling som tilsynsfører knyttet til vann og avløp/byggesak
  100 % stilling innen natur- og miljøforvaltning
 2. Fagområdet kart og oppmåling tilføres økt stillingsressurs på 30 %. Økningen legges til allerede budsjetterte 1,7 årsverk.

Stillingene og stillingsøkningen finansieres innenfor sektorens budsjettramme i 2018 og blir en del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen for 2019–2022. 

Møtet er i kommunestyresalen og går for åpne dører.

Sist oppdatert: 12.02.2018 10:27:15