Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil-politikerne vil ha hovedsykehus i Hedmark

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.05.2017 09:55:48
Sykehuset Innlandet Elverum

​Trysil-politikerne går imot ett felles hovedsykehus ved Mjøsbrua, men om Hedmarks hovedsykehus blir i Elverum eller Hamar spiller ingen rolle i en akuttsituasjon, mener de.

Foto: Sykehuset Innlandet

​Trysil formannskap ønsker ikke ett felles hovedsykehus for Hedmark og Oppland.

​Det kom fram da formannskapet behandlet høringsuttalelsen om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Hamar eller Elverum

Om hovedsykehuset i Hedmark blir på Hamar eller i Elverum, spiller mindre rolle i en akuttsituasjon, mener Trysil-politikerne. Da er det viktigere at den lokale førstelinjetjenesten fungerer optimalt, at folk blir tatt hånd om fortest mulig av kompetente folk, som Randi Sætre, Ap sa det.

Tryslingenes behov

- Sykehusstruktur blir fort en debatt om antall sykehus og lokalisering, men hva er tryslingens behov når ulykka er ute, eller du blir sjuk? Da er førstelinjetjenesten viktig. Vi er i ferd med å få et lite minisykehus på helsesenteret, det er det viktig å bygge videre på. Og vi må større fokus på prehospitale tjenester, sa Sætre.

Må styrkes

Formannskapet ble med på Aps forslag om å slutte seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse, selv om de synes den var vel mye vinklet på reiselivet, og i tillegg presisere:

  1. Trysil kommune mener en velutviklet førstelinjetjeneste er av aller største betydning.
  2. Trysil kommune vil særlig peke på viktigheten av de prehospitale tjenestene. Vi trenger å styrke den lokale beredskapen med
    • en utvidet ambulansekapasitet
    • en ny helikopterbase i Innlandet slik at Trysil kommer ut av «beredskapsskyggen».

Resten av høringsuttalelsen finner du til høyre.

 

Sist oppdatert: 04.02.2019 16:36:40