Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Formannskapets innstilling til budsjett 2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.12.2019 15:35:12
Dagsentrene på sommertur

​Ap ga ingen signaler i formannskapet, men de fire andre partiene vil ikke være med på rådmannens forslag om privatisere veger eller legge ned dagsentrene i grendene.

Foto: Marielle Heien, Trysil kommune

​Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er nesten identisk med rådmannens forslag.

​Men det skyldes ikke at politikerne ikke ønsker endringer. Avstemminga i formannskapet er årsaken.

Både Høyre og Sp/SV la fram endringsforslag som reduserte rådmannens buffer med flere millioner kroner. Ap og FrP varslet av de kommer med endringsforslag i kommunestyret.

Avstemminga

Først ble Høyres forslag satt opp mot rådmannens innstilling. Det fikk bare to stemmer, H og FrP. Så ble Sp/SVs forslag satt opp mot rådmannens innstilling. Det falt med fire (H, FrP og Ap) mot tre stemmer (Sp, SV). Dermed ble rådmannens innstilling også formannskapets innstilling.

Sp/SVs endringer

Sp/SV ønsker følgende endringer:

 • 400 000 til idrettsfondet
 • 1 000 000 til landbruksfondet
 • 400 000 til kommunedelplan for overvann
 • 300 000 til 50 %-stilling på næringsavdelingen (innebærer nedbemanning på en halv stilling)
 • 600 000 til hel samfunnsplanleggerstilling (innebærer at den ikke kuttes)
 • 90 000 til arrangementer og innkjøp på biblioteket
 • 667 000 til dagsentre i grendene (innebærer at de ikke legges ned)
 • 46 000 til fortsatt medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning
 • 950 000 til kommunale veger (innebærer at ingen privatiseres)
 • 125 000 til mindre avkorting i barnetrygd for sosialhjelp

Det vil de dekke inn med å ta 120 000 fra Raskiftet-fondet for sekretariatsjobben som næringsavdelingen gjør, øke tilsynsavgift for tobakk med 32 000 kroner og bevillingsgebyret til festivaler med 5 000 kroner. Resten tar de fra bufferen som dermed reduseres fra 6 til 1,6 millioner kroner.

Hs endringer

Den største endringen på Hs forslag er å ikke øke eiendomsskatten fra 1 til 2 promille. Det betyr et inntektstap på 5 millioner i forhold til rådmannens forslag. Ellers vil de bruke:

 • 600 000 for å ikke kutte stilling på næringsavdelingen
 • 307 000 mer på kirkene i forhold til rådmannens innstilling
 • 667 000 for å ikke legge ned dagsentrene i grendene
 • 46 000 på fortsatt medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning
 • 50 000 i fortsatt tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving
 • 950 000 på å ikke privatisere noen kommunale veger

Dette vil de dekke inn med å pålegge helse, omsorg og sosial-sektoren å ta ut ytterligere 1 % på effektivisering, en besparelse på 2,8 millioner kroner. Resten tar de fra bufferen som dermed reduseres fra 6 til 1,2 millioner kroner.

Aps varsel

Ap fremmet en protokolltilførsel som lyder:

PS 19/44 om eiendomsskatt, PS 19/45 om sentrumsbarnehage og PS 19/46 om kommunebudsjett må ses i en helhetlig sammenheng. Trysil Ap vil komme tilbake med våre forslag i disse sakene til kommunestyres møte 17. desember.

FrPs varsel

FrP varslet at de ikke ønsker økning i eiendomsskatten. De vil heller ikke legge ned dagsentrene i grendene eller privatisere kommunale veger. De kvalitetssikrer dekningen før de fremmer endringsforslag i kommunestyret.

Kunngjøring

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicetorg og hjemmeside fra 4. desember 2019. Kommunestyret behandler saken 17. desember.

Bruk helst elektronisk skjema til høringsuttalelser, eller send til postmottak@trysil.kommune.no,  ev. Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 17. desember.

Sist oppdatert: 10.12.2019 08:58:31