Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

5-4 for barnehage på Kvea

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.10.2018 13:15:02
Kvea

​Ap, SV og Sp går inn for barnehage og kulturskole på Kvea, men ønsker å utrede ny sentrumsbarnehage på Østmojordet og Læringsverkstedet. Høyre foreslo å utrede hele saken på nytt.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Ap, SV og Sps representanter i formannskapet innstiller på at den nye sentrumsbarnehagen skal bygges på Kvea.

Nybygget skal også huse kulturskolen. Men flertallet i formannskapet vil også ha utredet et alternativ med utbygging av Østmojordet og Læringsverkstedet før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken 6. november.

Folkemøte

I tillegg ber de, etter forslag fra Ap, rådmannen om å arrangere et åpent informasjons- og dialogmøte på Kvea før kommunestyremøtet. Der skal administrasjonen redegjøre for pedagogiske, trafikale og økonomiske følger av å bygge på Kvea sammenliknet med å bygge på Østmojordet og Læringsverkstedet.

Innstillingen

Slik lyder innstillingen til kommunestyret:

 1. Trysil kommune bygger ny barnehage på eiendommen Kvea. I tillegg flyttes Trysil kulturskole til Kvea. 
 2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken 2019. 
 3. Høyres forslag i hovedutvalg for oppvekst og kultur utredes som et alternativ, inkl. økonomiske konsekvenser, til kommunestyremøtet i november: 
  1. Nysted barnehage legges ned. 
  2. Trysil kommune rehabiliterer og bygger ut Østmojordet barnehage til å inneholde plass til i alt 70 barn. 
  3. Det innledes dialog med Læringsverkstedet barnehage for utvidelse med inntil 30 barn. 
  4. Framtidig arealbehov for Trysil kulturskole løses gjennom fortsatt bruk av eksisterende bygg samt rehabilitering av kulturhuset Hagelund. 
  5. Framdrifts- og investeringsplan inkl. ny innkjøring til Østmojordet barnehage fra sør legges frem i budsjett- og økonomiplansaken 2019. 
 4. Formannskapet tar brevet/oppropet fra foresatte på alvor. Rådmannen bes derfor i forkant av kommunestyrets behandling av saken å invitere til et åpent informasjons- og dialogmøte på Kvea. Målgruppen er foresatte og andre interesserte der det redegjøres for hvilken betydning alternativ 1 vil få for det pedagogiske, trafikale og økonomiske sammenliknet med alternativ 2. Til dette møtet bør det også ses på muligheten for å invitere foreldrerepresentanter fra en sammenliknbar barnehage for å dele erfaringer.

Mindretallet

Høyre fremmet et nytt forslag i formannskapet der de i stedet for forslaget de hadde i hovedutvalget, nå vil starte helt på nytt:

Alle vedtak hittil om sentrumsbarnehage oppheves. Saken om sentrumsbarnehage utredes på nytt i full bredde, jf. punkt 2 i kommunestyrets vedtak i PS 18/23 om helhetlig barnehageplan. Utredningen skal belyse alle reelle alternativer, inkludert mulige endringer i fordeling av plasser mellom kommunale og private barnehager og innbyrdes mellom kommunale barnehager.

Forslaget fikk bare Hs fire stemmer og ble nedstemt.

Lang debatt 

Før ordføreren kunne ta saken opp til vurdering, var det en lang og til tider skarp debatt i formannskapet. Anders Nyhuus, H hadde ordet fem ganger, Even Eriksen, Ap fire, Linn Rundfloen, H fire, Marit Nyhuus, SV tre, Liz Bjørseth, H to, Randi Sætre, Ap to, Erik Sletten, Sp en og Knut Løken, H en gang. Hva de sa, ser du i dokumentet til høyre.

Sist oppdatert: 24.10.2018 13:46:05