Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Spennende og interessant ulvehøring

Erik Sletten

​Ordfører Erik Sletten er godt fornøyd med ulvehøringa.

Copyright: Energi- og miljøkomiteen

​- Høring med de som er berørt som samfunn er viktig - vi ble hørt og det var spennende, sier Trysils ordfører Erik Sletten etter ulvehøringa i energi- og miljøkomiteen.

​26. april deltok ordfører Erik Sletten, som en av 25 talspersoner fra organisasjoner, institusjoner, foretak og offentlige myndigheter, på åpen høring om stortingsmeldinga Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Nådde bredere ut

- Oftest deltar landsdekkende interesseorganisasjoner på slike høringer, men vi er en kommune med helt spesielle utfordringer så jeg er svært glad for at vi fikk delta. Synspunktene våre kom bra fram, og jeg fikk understreket at Trysil er den kommunen i landet som over tiår har tatt den største totalbelastningen med de fire store rovdyra, sier ordfører Erik Sletten.

Bra tilbakemelding

Trysils ordfører fikk fem minutter til rådighet som han benyttet bra. - Vi ble veldig godt mottatt, komiteen lyttet, og jeg fikk bra tilbakemelding på at jeg var tydelig og klar, sier Sletten.

De fire hovedpunktene

Ordføreren la fram Trysils fire hovedutfordringer som følge av dagens rovdyrforvaltning:

  • Livskvalitet og trygghet for befolkningen
  • Tap av husdyr og nedbygging av landbruk
  • Utnyttelse av jakt- og utmarksressurser
  • Usolidarisk soneforvaltning ved at noen få kommuner har ansvar for Norges forvaltning av de store rovdyra

Vidt syn

- Vi som kommune har et vidt syn og et godt fundert syn. Vi ser ikke bare jeger- eller saueinteresser, men jeg tror vi klarer å se alle sider, slår Sletten fast.

Ulvesona

- Å gi noe få kommuner ansvaret for Norges forvaltning av de store rovdyra er usolidarisk. De som er utafor sona vil fortsatt være utafor. Jeg reagerer på at de som er utafor har liten forståelse for oss innafor. Det er jeg skuffet over, sier ordføreren som er helt klar på at det er store utfordringer knyttet til dagens soneforvaltning.

Oppsummeringa

Ordføreren avsluttet innlegget sitt med:

  • Livskvalitet og trygghet for befolkningen må gjenopprettes
  • Sonepolitikken skal opphøre
  • Norge skal begrense sin ulvestamme til tre familiegrupper inkludert grenserevirene
  • Lokal myndighet skal gis fullmakt til å iverksette reduserende tiltak når definert antall dyr/familiegrupper er nådd
  • Norsk selvforsyningspolitikk skal styrkes og utmarksressursene i beitesammenheng må gjøres tilgjengelige i hele Norge
  • Bernkonvensjonen må gjennomgås på nytt

Ny høring i slutten av mai

Ordfører Erik Sletten forteller at Trysil kommune kommer til å melde seg på høringa i næringskomiteen 23. mai. Påmeldinga til denne høringa åpner 27. april.

Eneste kommune

Trysil var eneste kommune som fikk ordet sett bort fra Engerdal som fikk fem minutter i lag med Elgå reinbeitedistrikt.

Jon Anders Mortensson, Ristin Mortensson og Lars Erik Hyllvang
Reineier Jon Anders Mortensson, reineier Ristin Mortensson
og ordfører i Engerdal kommune Lars Erik Hyllvang.
Foto: Erik Sletten, Trysil kommune

Innlegget i sin helhet finner du til høyre. Her kan du også følge hele høringa i komiteen.

Sist oppdatert: 27.04.2016 12:53:06