Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Uakseptabelt med lengre sykehusveg

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.02.2021 12:06:14
Bilde fra digitalt møte

​Fra det digitale dialogmøtet med styrene i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet 29. januar. Trysils ordfører lengst til høyre.

Foto: Stine Akre, Trysil kommune

​Å få en halvtime lengre reiseveg til akuttsykehus enn i dag, er uakseptabelt, mener ordfører Erik Sletten.

​Det ga han klart uttrykk for da regionrådet i Sør-Østerdal var i dialogmøte med styrene i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF fredag 29. januar.

60 000 folk

I sin tilmålte tid sa Trysils ordfører dette:

- Trysil har 6 604 faste innbyggere, 6 800 fritidsboliger og i mange helger over 30 000 besøkende.
I høysesong er vi opp mot 60 000 folk i Trysil. Trysil er Norges desidert største vinterdestinasjon. Kommunen har et lovpålagt helseansvar for alle som oppholder seg her. Vi har cirka 1 600 ski- og sykkelskader og 16 000 henvendelser til kommunal legevakt per år. Da må avstanden til sjukehus være så kort som mulig.

Aksepterer ikke

Han fortsatte:

- Med nærmeste sjukehus i Brumunddal vil reisetida fra Trysil bli en halvtime lenger enn til sykehuset i Elverum. Vi får da et vesentlig dårligere akutt- og fødetilbud for befolkningen vår enn det vi har i dag. Økt avstand vil også gå ut over pasientsikkerheten og folks følelse av trygghet. For Trysil er avstanden til akuttsjukehus det som betyr noe når Helse Sør-Øst skal vedta ny sjukehusstruktur i Innlandet. Vi kan ikke akseptere at sjukehuset i Elverum blir nedlagt. 

Klart budskap

- Vi fikk fram budskapet vårt klart og tydelig, men jeg er usikker på om ledelsen i sjukehusene skjønner hvilke avstander det er snakk om dersom sjukehuset i Elverum skulle bli avviklet. For oss er det uakseptabelt at innbyggerne i Trysil og alle våre besøkende som i høysesong kan nærme seg 60 000 folk, skal få 30 minutter lenger reiseveg til et akuttmottak, sier Erik Sletten etter møtet.

Involvering

I tillegg til ordføreren representerte varaordfører Stine Akre, rådmann Jan Sævig og kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Jørn-André Stenseth Trysil på møtet.

- Sykehusstyrene var representert ved sine styreledere og administrerende direktører. Det var satt av én time til hver av Innlandets regioner, og det er den involveringen som sykehusforetakene har lagt opp til. I tillegg har helseminister Bent Høie invitert kommunene i Innlandet til å svare på to spørsmål om den framtidige sykehusstrukturen; hvor skal akuttsykehuset ligge, og hvor skal Mjøssykehuset ligge. Han har satt av to timer til Innlandets 46 kommuner tirsdag 9. februar, sier Stine Akre.

Sist oppdatert: 01.02.2021 12:33:31