Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Støtter USS om endringer i naturmangfoldloven

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.02.2017 11:33:40
Ordfører Erik Sletten med ulvebilder på pc

​Det er ikke nødvendig å endre naturmangfoldloven for å kunne ta ut ulver i tråd med rovviltforliket, mener Trysils ordfører Erik Sletten og støtter Utmarkskommunenes Sammenslutnings høringsuttalelse.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Ordfører Erik Sletten har sendt inn høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets (KLD) forslag til endringer i naturmangfoldloven.

- ​Trysil kommune viser til og stiller oss bak høringsuttalelsen fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) i saken om forslag til endring av § 18 i Naturmangfoldloven og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv, skriver ordføreren.

Ikke noe svar

USS har levert høringsuttalelse sammen med ​Norskog, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Norges Fjellstyresamband. De motsetter seg departementets endringsforslag, og kan ikke se at forslaget besvarer Stortingets anmodning til regjeringen 31. januar, skriver de.

Ingen lojal etterlevelse

- Vi kan heller ikke se at departementets forslag på noen måte løser det problem departementet selv har skapt ved ikke å ha foretatt en full harmonisering av naturmangfoldloven (nml.) § 18 med tilhørende forskrifter og Bernkonvensjonen art. 9 nr. 1. Departementets forslag innebærer ingen lojal etterlevelse av det forlik et bredt flertall på Stortinget inngikk 6. juni 2016 ved det såkalte «ulveforliket.», skriver de.

Unødvendig endring

USS og de andre mener at det ikke er behov for lovendring.

- KLD har fremholdt at rovviltforskriften begrenser det juridiske handlingsrommet for de regionale rovviltnemnder, ved at de bare kan legge vekt på hensynet til husdyr og tamrein. Denne begrensningen er gjort av departementet selv ved en henvisning i forskriften til den opphevede bestemmelsen i viltloven § 12, heter det i høringsuttalelsen.

I strid med forlik

- En slik begrensning i rovviltnemndenes juridiske handlingsrom er i åpenbar strid med Stortingets ulveforlik vedtatt 6. juni 2016. Et bredt flertall la til grunn at når bestandsmålet er nådd, er forvaltningsmyndigheten for ulvebestanden - ut over bestandsmålet - de regionale rovviltnemnder. Og hensyn rovviltnemndene kan tillegge vekt i sine interesseavveininger fremgår av nml. § 18.
Departementet skulle senest som ledd i prosessen frem til ulveforliket i juni 2016 ha oppdatert forskriften i tråd med Stortingets vilje, for å rydde mulig tvil om rekkevidden av nemndenes handlingsrom av veien, skriver de.

Høringsuttalelsen er på 10 sider - du kan lese hele i dokumentet til høyre. Til sammen har departementet mottatt over 150 høringsuttalelser.

Sist oppdatert: 28.02.2017 12:22:10