Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil sier ja til 280 asylsøkere

Trysil-Knut hotell

​I mai bestemmer UDI om det blir asylmottak med 120 plasser på Trysil-Knut hotell i Trysil sentrum. Trysil kommune har med fire mot tre stemmer gitt klarsignal.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Enstemmig var det ikke, men Trysils politikere sier ja til asylmottak både på Ljøratunet og Trysil-Knut hotell.

​UDI skal opprette 1 600 nye mottaksplasser i Hedmark, Oppland, Buskerud og Østfold. Tre overnattingsbedrifter i Trysil har lagt inn anbud i denne runden.

2 x ja og 1 x nei

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har behandlet søknadene om bruksendring fra alle tre. De sier ja til bruksendring til ordinært asylmottak i tre år på Trysil-Knut med 120 plasser og Ljøratunet med 160 plasser. Men de avslår søknaden om bruksendring fra Trysilfjellet leilighetshotell som ønsker å ha 250 asylsøkere hos seg i to år.

Politisk uenighet

Frp ville avslå alle søknadene. Sp ville innvilge søknaden fra Ljøratunet og avslå de to andre. H og A ville avslå søknaden fra leilighetshotellet, men innvilge de to andre - og slik ble det.

Pluss og minus

Utvalgsleder Liz Bjørseth så at det var plusser og minuser ved alle søknadene.

- Alle har gode planløsninger og kan ta imot både familier og enslige. Kun leilighetshotellet har sprinkleranlegg. Parkeringsforholdene ved Trysil-Knut er jeg usikker på om er gode nok. Det er uteareal ved alle, selv om det er nær trafikk og støy ved Trysil-Knut og lite tiltalende ved leilighetshotellet. På Ljøratunet er det stort og avskjermet, men det ligger ved Ljøra. Atkomsten til alle  er uproblematisk, sa hun.

Forpliktelser

Med asylsøkere i ordinære mottak skal Trysil kommune levere både helse-, skole- og barnehagetjenester.

- Det kan bli et spørsmål om det er rom nok i skoler og barnehager, og om vi vil ha kapasitet nok innen psykisk helsevern, helsesøster og lege, sa Bjørseth.

Kommunalsjef Bjørn Myhre sa at det var umulig å skissere hvor kommunen eventuelt må utvide og ansette flere siden vi ikke vet hvilke grupper asylsøkere, og hvor mange innen hver, som kommer.

Integrering

Utvalgslederen sa at nærmiljøet hadde slått ring om asylmottakene i vinter og mente at det vitnet om grobunn for rask og god integrering, men at reiselivet er skeptiske til et asylmottak på leilighetshotellet. Det er administrasjonen i Trysil kommune også, først og fremst fordi det er bygget med tanke på boliger for sesongansatte.

Muligheter

Utvalgslederen minnet om de internasjonale forpliktelsene vi har i den ekstraordinære flyktningsituasjonen. Hun så også asylmottak som en mulighet både til å øke innbyggertallet og skape nye arbeidsplasser i Trysil.

Delt Sp

Ole Andre Storsnes sa at Trysil Sp er delt i denne saken. Han mente at Trysil-Knut hotell er dårlig egnet som asylmottak på grunn av plasseringen inne i boligområdet og et uteareal preget av asfalt. Han minnet om at Trysil allerede har vedtatt å nesten firedoble mottaket av enslige mindreårige flyktninger.

- Det er en stor oppgave, og det er den vi bør konsentrere oss om nå, ikke minst med tanke på integrering. Da er det ugunstig å ha et asylmottak bare 3-4 minutters gange unna, sa han.

Friarealer nok

Gry Vanja Eriksen, A, mente at det er nok av friarealer i Trysil og sa at fra Trysil-Knut hotell er det kort veg til hvor som helst.

- De kommer til å holde seg på asfalten, og dessuten er det mange ungdommer som føler seg utrygge når de møter gjenger på 5-10 asylsøkere, sa Storsnes.

Malin Skålholt Åkesson, A mente at mange av asylsøkerne ikke er vant til skog og friluftsliv, så asfalten ved Trysil-Knut er kanskje ikke så annerledes enn omgivelsene der de kommer fra.

Liten flyktningstrøm

Per Johnny Talaasen mener at flyktningstrømmen har avtatt, og at vi nå må tilbake til 1990-tallet for å finne en så lav tilstrømming til Norge som hittil i år.

- Når UDI skal opprette 1 600 plasser blir det i snitt 19 på hver av de 87 kommunene i de fire fylkene. Trysil har oppfylt våre forpliktelser allerede med de vi har sagt vi skal bosette i årene framover, sa han.

Kostnader

Han var også opptatt av kostnadene.

- Vi vet hva staten bidrar med til kommuner med asylmottak, men vi vet ikke hvilke kostnader vi får på helse, sosial og oppvekst så lenge vi ikke vet hva slags asylsøkere som kommer hit. Dessuten er tida for knapp, og informasjonen til lokalbefolkningen og næringslivet har vært for dårlig, sa han og varslet at han ville avslå alle tre søknadene.

Ljøratunet

Rådmannen innstilte på å si nei til asylmottak på Ljøratunet. Men der vil både A, H og Sp ha mottak med inntil 160 plasser. Rådmannen mente kommunen burde skaffe seg erfaring med drift av ett asylmottak først, og påpekte at det er langt fra Ljøratunet til private og offentlige tjenester, og at utrykningstiden ville bli lang når nødetatene blir kalt ut.

- Ljøratunets plassering er mye gunstigere enn Trysil-Knuts, slo Storsnes fast.

UDI har siste ordet

Uavhengig av hva politikerne i Trysil ønsker, er det UDI som til slutt bestemmer om det blir ett, to eller ingen asylmottak her. De kan ikke opprette asylmottak på Trysilfjellet leilighetshotell siden politikerne ikke ga dispensasjon for bruksendring. UDI skal etter planen fatte sitt vedtak i begynnelsen av mai.

- Vår oppgave er å si om bygningene er bra nok, om de er egnet for bruken, og at hensynet til befolkningen rundt dem er ivaretatt når vi sier ja eller nei til asylmottak, sa utvalgsleder Liz Bjørseth.

 Ljøratunet

Med seks mot en stemme har hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift sagt ja
til asylmottak på Ljøratunet.
Foto: ljoratunet.no

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 10.05.2017 14:09:14