Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil satser på lærlinger

Mann skjærer kjøtt

​Trysil kommune vil ha flere lærlingbedrifter og flere lærlinger i Trysil og har satt i gang et to-årig prosjekt kalt Fagopplæring i arbeidslivet.

Foto: Hedmark fylkeskommune

Trysil kommune gir 30 000 kroner til nye lærlingbedrifter og ønsker å gi yrkesfagsungdommene våre en lærlinggaranti.

​Rådmannen inviterte formannskapet til å vedta en lærlinggaranti i møtet 12. april. Politikerne ville nok gjerne, men først må de få større klarhet i hva en slik garanti innebærer rent praktisk, økonomisk og juridisk.

Plasser nok?

Hva vil for eksempel skje hvis Trysil kommune garanterer lærlingplass i alle yrker som i dag fins i Trysil, som intensjonen er, men at det ikke er nok bedrifter som tar inn lærlinger i de ulike fagene?

For hvem?

Politikerne vil også ha utredet omfanget av garantien og følgene av det ene eller andre valget. Skal den gjelde alle tryslinger på yrkesfag, bare de som går på Trysil videregående skole, og da bare tryslinger, eller også andre elever som går her?

Krav

Politikerne vil også vite litt mer om hvilke krav som skal stilles til elevene for at garantien skal gjelde. Rådmannen hadde foreslått:

  • Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)
  • Alle fagene skal være bestått
  • I programfagene skal eleven ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  • Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2)
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å stille til et intervju mot slutten av Vg2

Bedriftstilskudd

Formannskapet vedtok enstemmig å gi 30 000 kroner til alle nye Trysil-bedrifter som oppretter lærlingplasser de neste to åra forutsatt at de tilbyr like mange praksisplasser, det vil si at de tar imot elever som skal ut i praksis i de to skoleårene. Tilskuddet utbetales når bedriften og lærlingen har inngått kontrakt.

Nytt prosjekt

Formannskapet vedtok også å starte et to-årig prosjekt kalt Fagopplæring i arbeidslivet. Hensikten er å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, å skape flere og nye læreplasser, å rekruttere flere til yrkesfag og å lette overgangen mellom skole og arbeidsliv. Prosjektet har allerede startet.

Lærlingkoordinator

Politikerne opprettet en 25 %-stilling som lærlingkoordinator. Den rollen har Bjørn Olsen som er engasjert av næringsavdelingen dette året med hovedarbeidsoppgavene samarbeid mellom skole og næringsliv, lærlinger og entreprenørskap.

Rekrutteringsgruppe

Næringsavdeilngen skal også få på plass ei prosjekt- og rekrutteringsgruppe med deltakere fra kommunen, grunnskolen, videregående skole og næringslivet. Gruppa skal være en pådriver og et bindeledd mellom aktørene og den som er ansvarlig for å sette i verk tiltak.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.04.2018 00:54:01