Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil-ordføreren deltar på ny ulvehøring

Erik Sletten foran pc med bilder av ulv

​Trysils ordfører Erik Sletten får fem minutter til å fortelle stortingspolitikerne i næringskomiteen om hva veksten i ulvestamma og ulvesona betyr for Trysil og tryslingene.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Mandag 23. mai drar Trysils ordfører Erik Sletten til Oslo igjen, denne gang for å delta på ulvehøringa i næringskomiteen.

Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone er navnet på stortingsmeldinga som er lagt ut til åpen høring i komiteen. Høringa starter kl 12.15 og vises på Stortingets nett-TV - se lenke til høyre. Trysils ordfører får ordet kl 15.15.

Overrasket

- Dette er en veldig viktig sak for Trysil, så formannskapet vedtok at vi skulle sende en høringsuttalelse herfra og be om et møte med næringskomiteen. I tillegg meldte jeg inn vår interesse for å delta på den åpne høringa i både energi- og miljøkomiteen 26. april og nå i næringskomiteen, sier Erik Sletten som er svært glad over å være en av de 24 som får komme til orde der.

Eneste kommune

- Vi er eneste kommune som får ordet bortsett fra Engerdal som får fem minutter i lag med reinbeitedistriktet. Jeg har fem minutter til rådighet. Og så har komiteen 20 minutter til å stille spørsmål til oss seks som er i den siste bolken, sier Sletten. De seks andre er Norskog, Glommen Skog SA, Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk, Naturen for alle og Engerdal kommune/Svakhen Sijte.

Høringsdeltakerne

I tillegg har næringskomiteen invitert følgende til den åpne høringa i høringssal 2 i Stortingets komitéhus i Akersgata 18: Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges skogeierforbund, Norske reindriftsamers landsforbund, Naturvernforbundet, WWF Norge, Noah - for dyrs rettigheter, Rovviltets røst, Foreningen våre rovdyr, Sabima, Bygdefolk for rovdyr, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet - institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges jeger- og fiskerforbund, Jegernes interesseorganisasjon, Utmarkskommunenes sammenslutning og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet - institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.

Størst belastning

Ordfører Erik Sletten kommer til å understreke at Trysil er den kommunen i landet som over tiår har tatt den største totalbelastningen med de fire store rovdyra.

- En videreføring av ulvesona i kombinasjon med usikkerhet knyttet til grenseulv øker konfliktnivået og distriktets belastning ytterligere. Å gi noen få kommuner ansvaret for Norges forvaltning av de store rovdyra er usolidarisk soneforvaltning, sier han.

Livskvalitet

I sitt innlegg på høringa kommer han til å legge sterk vekt på at ulven tar husdyr og bidrar til nedleggelse av gardsdrift, at jakt- og utmarksressursene ikke lenger kan utnyttes som før med de følgene det har for både næringsliv og rekreasjon og at mange tryslinger føler at ulven gjør dem utrygge og gir dem redusert livskvalitet.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 24.05.2016 00:52:58