Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysils sakslister 1860-1884 og 1895-1916

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.07.2017 08:19:34
Knut Østerhaug

​Knut Østerhaug har gjort en formidabel jobb med gamle, politiske protokoller i Trysil. I et dokument han har laget, kan du søke i kommunestyre- og formannskapssaker fra 100-150 år tilbake.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Knut Østerhaug (82) har gjort det mulig å søke i 100-150 år gamle formannskaps- og kommunestyreprotokoller.

Knut har tilbrakt uhorvelig mange timer i arkivet i Trysil rådhus etter at han ble pensjonist i 1997. Han har blant annet ordnet alle de politiske protokollene fra formannskapslovene kom i 1837.

Komplette protokoller

- Alle protokoller fra kommunestyre og formannskap fins helt fra starten og fram til i dag. Jeg håper utdragene jeg har gjort, kan være til hjelp for folk som er på utkikk etter enkeltsaker, eller ønsker å lese mer fra det politiske livet på den tida generelt, sier han. Selv har han i mange år hatt faste innslag i Årbok for Trysil med 100 år gamle kommunestyrevedtak.

Smakebiter

Her gir vi deg noen tilfeldige smakebiter fra sakene i formannskaps- og kommunestyremøtene for cirka 150 år siden og håper du får lyst til å lese mer.

Umeldt forfall

​Den første saken i 1860 gjaldt frammøtet i formanns- og representantskapet. Ola Gregersen Ravnkleven, Peder Eriksen Moldberget og Tollef Nilsen Stener hadde ikke meldt forfall. Om de skulle få mulkt for ugyldig forfall, skulle avgjøres i neste møte.

Dårlig føre

Alle tre slapp mulkt fordi føret hadde vært så dårlig. Men i det første møtet i 1860 fikk Christoffer Svendsen Røbuknappen en mulkt på 60 skilling som han måtte betale til Trysil fattigkasse, for ugyldig forfall i det siste møtet i 1859.

Skolejord

I 1861 fikk kollegiet et skriv fra sokneprest Balchen som underrettet om at kirkesanger Arnesen i Osen skulle selge en eiendom ved Osen kirke for 240 spesidaler. Soknepresten foreslo at kommunebestyrelsen skulle kjøpe den til skolejord.

Orgelsalg

I 1862 fikk ordføreren fullmakt til å selge det gamle orgelet for 48 spesidaler til Halvor Torgalsen Sørhuus og bruke pengene til å betale avdrag på det kjøbte Harmonium i Hovedsognets Kirke.

Ovnskjøp

I 1863 fikk oppsitterne i Tørberget skolekrets kjøpe den gamle ovnen som hadde stått i Tørberget for ti spesidaler som skulle betales til Trysils bygdekasse.

Alkoholsalg

I 1864 ble det enstemmig vedtatt at alle som ville befatte sig med Øle og Vinhandel i 1865 måtte betale et ekstraordinært bidrag til fattigkassa på 50 spesidaler for vinhandel og 50 spesidaler for ølhandel.  

Svigermor

I 1865 fikk kommunestyret klage fra Halvor Børresen Brænden over pålagt forsørgelse av sin svigermor.

Jordmor

I 1866 ba jordmor Anne Marie Persdatter om å få utbetalt 7 spesidaler og 60 skilling for anskaffelse av instrumenter til gjordmodervæsenet.

Utvandring

I 1867 søkte D. Mattisen Rustad kommunestyret om Understøttelse til Udvandring.

Pensjon

I 1868 spurte stiftsdireksjonen, prosten og soknepresten om Trysil kommune ville gi skolelærer Gudmund Hansen noe i pensjon.

Vegvokter

I 1869 ba gårdbrukere på vestsiden av Osensjøen kommunestyret om å skifte vegvokter på veganlegget Lilleosen-Odden.

Konkubinat

I 1870 ba lensmann Nistad Trysil fattigkommisjon ta sju år gamle Lena under Forsørgelse mens moren hennes satt i arrest tiltalt for Koncubinat (samliv mellom to personer som ikke var gift). Konkubinat, altså samboerskap, var straffbart i Norge helt til 1972.

Ljørdalen kirke

I 1871 søkte Lørdalen Kjerkes Bygningscommisjon ved P. Persen Moen om 144 spesidaler fra kommunekassa til oppføring og fullføring av kirken.

Budstikke

I 1872 ba beboerne i Eltdalen om at budstikkegangen deres måtte endres slik at de slapp å bringe budstikka over fjellet til Sennsjøvika.

Nybergsund bru

I 1873 bevilget Stortinget penger til bru over Nyberg Sund hvis kommunen gikk inn med 200 spesidaler og overtok arbeidet med å utrede erstatning for grunn og gjerdehold og en mulig erstatning til sundmannen for tap av inntekter.

Nei til ølsalg

I 1874 avslo kommunestyret med ordførerens dobbeltstemme søknaden fra Lars Arnesen Bæk om tillatelse til å skjenke øl i sin bopel Bæk.

Fiskefredning

I 1875 sendte en del garnfiskeberettigede i Trysilelva et brev der de gir uttrykk for at politikerne har gått for langt med hensyn til fredningsbestemmelsene for fisken i vassdraget.

Sen lønn

I 1876 klaget lærer J. Gjermundsen over sen utbetaling av lønn.

Regnskapsfører

I 1877 ble J. Landgraff ansatt som kasserer og regnskapsfører for skole- og fattigkassen etter J. Halvorsen. Det var åtte søkere til stillingen.

Møteromsgodtgjørelse

I 1878 søkte H. Sørhus om 50 øre mer per dag i godtgjørelse for å holde lokale til kommunale møter. Etter muntlige forhandlinger mellom partene i møtet trakk Sørhus søknaden.

Sommerferie

I 1879 søkte organist E.Ottem om å bli fritatt fra orgelspillet i kirken den sommeren da han aktet å ta en tur hjem. 

Søkbart

Du finner Knut Østerhaugs oversikt over formannskaps- og kommunestyresakene fra periodene 1860-1884 og 1895-1916 til høyre. For å søke, høyreklikk i dokumentet og velg Find og skriv inn søkeordet ditt.

Du må ha Acrobat Reader for å åpne dokumentet. Har du det ikke, klikk her for å laste det ned gratis.

Sist oppdatert: 28.07.2017 14:48:31